Gemeente Nunspeet verkent mogelijkheden voor woningbouw op Feithenhof

De afgelopen periode onderzocht gemeente Nunspeet de mogelijkheden voor woningbouw op het oostelijk deel van het bedrijventerrein Feithenhof.

In juni 2022 vestigde de gemeente het voorkeursrecht (WVG) op deze gronden, met de werknaam Nieuw Feithenhof. In het verkenningsdocument Nieuw Feithenhof zijn de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht. De uitkomsten van de verkenning worden besproken in de commissievergadering Ruimte & Wonen op maandag 11 maart.

De verkenning schetst een toekomstbeeld, een perspectief voor de invulling van het gebied. Er zijn kansen voor de ontwikkeling van ruim 600 woningen, veelal appartementen in het be-taalbare segment. Het geschetste perspectief is geen blauwdruk of vastomlijnd plan, maar een eerste aanzet voor de verdere uitwerking. Op nunspeet.raadsinformatie.nl is het verkenningsdocument in te zien.

Voorkeursrecht

Met het voorkeursrecht kan de gemeente ongewenste ontwikkelingen op het bedrijventer-rein tussen de Industrieweg, Nijverheidsweg en Eikbosserweg voorkomen. Grondeigenaren in dit gebied die hun grond willen verkopen, moeten dit eerst aanbieden aan de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente een actieve en regisserende rol bij de invulling van plannen voor woningbouw op deze locatie.

Vervolg

Indien wordt besloten door te gaan met verdere planuitwerking, wordt de verkenning uitge-werkt en start het participatieproces. Meer informatie hierover volgt bij een positief besluit.

 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)