Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Klusteams aan de slag: met kleine energiebesparende maatregelen de winter door

De komende maanden worden ca. 500 huishoudens in opdracht van de gemeente Nunspeet bezocht door een klusteam van Sobolt Energieklus.

Logo Energieklus

Dit klusteam brengt in overleg met de bewoner kleine energiebesparende maatregelen in de woning aan. Daarnaast adviseert het team welke (gedrags)maatregelen bijdragen aan een lagere energierekening. De gemeente wil een helpende hand bieden aan huishoudens die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Een bezoek van het klusteam is gratis en vrijblijvend.

Bezoek van een klusteam

De huishoudens die de gemeente in beeld heeft, omdat zij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangen of gebruikmaken van een of meerdere minimaregelingen, ontvangen uiterlijk 31 januari 2023 een brief van de gemeente. In de brief staat een korte uitleg en uitnodiging om direct aan te melden voor een bezoek van een klusteam. Zo’n bezoek duurt ca. 1,5 uur. Eenvoudige energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen kunnen gelijk zonder kosten worden opgepakt. Na afloop ontvangt de bewoner een kort verslag van het bezoek met daarin de maatregelen die genomen zijn en de (gedrags)maatregelen die nog genomen kunnen worden. Het gaat om zowel koop- als huurwoningen.

Brede aanpak

De gemeente kiest voor een straat-/wijkaanpak. Zodra de klusteams in een bepaalde straat of wijk zijn, gaan zij ook langs bij andere huishoudens in de buurt om hen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een klusteam. De gemeente werkt samen met Omnia Wonen, Veluwe Duurzaam en lokale maatschappelijke welzijnsorganisaties om zo breed mogelijk onder de aandacht te komen van huishoudens die hulp kunnen gebruiken. Inwoners die op 31 januari 2023 geen brief hebben ontvangen, maar wel denken dat zij in aanmerking komen, kunnen contact opnemen via energieklus.nl of door te bellen met (010) 318 00 51.

Via het Rijk ontvangt de gemeente ca. 500.000 euro om huishoudens die het hardst getroffen worden te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de klusteams. Op basis van de ervaringen van deze inzet, bekijkt de gemeente hoe het resterende deel zo goed mogelijk ingezet kan worden en aansluit bij de behoefte van de doelgroep.

Energiemaatje

Elke donderdag kunnen inwoners met financiële vragen tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij het Financieel Trefpunt in de bibliotheek. In de even weken is daar ook een energiemaatje aanwezig die advies geeft hoe energie te besparen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)