Toegankelijk stemmen in de gemeente Nunspeet

Alle stembureaus in de gemeente zijn toegankelijk voor inwoners in een rolstoel en er is minstens 1 stemhokje aanwezig met een verlaagd schrijfblad.

Stemmal

Alle inwoners van de gemeente Nunspeet moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. De gemeente Nunspeet hecht daar veel waarde aan en wil dit voor iedereen zo makkelijk en toegankelijk mogelijk maken. Alle stembureaus in de gemeente zijn toegankelijk voor inwoners in een rolstoel en er is minstens 1 stemhokje aanwezig met een verlaagd schrijfblad. 

Stemmen met een visuele beperking

Inwoners met een visuele beperking kunnen op 6 juni a.s. terecht in het gemeentehuis. Daar is een apart stembureau ingericht met een stemmal. Dit is een speciale plaat met gaatjes die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. Met behulp van audio-ondersteuning worden de kandidatenlijsten voorgelezen. 

Op de Open Dag van de gemeente Nunspeet op 25 mei a.s. is de stemmal alvast te proberen. 

Net als bij voorgaande verkiezingen zijn er in het gemeentehuis kandidatenlijsten in grootschrift en braille aanwezig. Op www.nunspeet.nl/verkiezingen komt een geluidsbestand van alle kandidaten (wordt opgelezen) online. 

Stemmen met een verstandelijke beperking

Inwoners met een verstandelijke beperking mogen geen hulp krijgen in het stemhokje. Om goed voorbereid te gaan stemmen, is de website www.stemjijook.nl online. Hierop wordt in eenvoudige taal uitgelegd waarom stemmen belangrijk is, hoe het stemmen werkt en wat het Europees Parlement inhoudt. Er zijn filmpjes en er kan geoefend worden.

Stemmen met een lichamelijke beperking

Inwoners met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje. Dat kan iemand uit de eigen omgeving zijn of een stembureaulid. 
In het gemeentehuis liggen verkiezingskranten in eenvoudige taal klaar. Hierin wordt op een begrijpelijke en heldere manier uitgelegd waar de verkiezing over gaat en hoe stemmen werkt. Deze kranten zijn gratis af te halen of worden op verzoek toegestuurd.
 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact