Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Trainingen Samen Dementievriendelijk

Een toenemend aantal mensen krijgt te maken met het ziektebeeld dementie met alle bijbehorende uitdagingen.

Samendementievriendelijk.nl, initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS

Op dit moment zijn er ruim 500 mensen met de diagnose dementie in de gemeente Nunspeet. Hierbij zijn gemiddeld 2 naasten betrokken dus hebben ruim 1500 mensen te maken met de gevolgen van dementie.

De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedraaien in de samenleving. Daarvoor is het van belang dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van dementie. Hoe kun je het herkennen, hoe ga je ermee om, maar ook naar wie kun je doorverwijzen? Om die reden bieden we in samenwerking met Alzheimer Nederland en Stichting Welzijn Nunspeet gratis trainingen aan voor inwoners en vrijwilligers in de gemeente Nunspeet.

Wat houdt deze training in?

In deze training leren deelnemers hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt. Het eerste deel van de training gaat over dementie en het herkennen van dementie. In het tweede deel wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Tot slot bespreken we hoe deelnemers het geleerde kunnen toepassen in de praktijk. De training duurt 2,5 uur en wordt gegeven door twee trainers van Alzheimer Nederland. Er zijn ongeveer 20 deelnemers per training. Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Wanneer en waar

  • Dinsdag 20 september 2022: Ontmoetingszaal SWN in Veluvine - 19:30 – 22:00 uur.
  • Maandag 3 oktober: Dorpshuis de Horsterhoek in Vierhouten - 19:30 tot 22:00 uur.
  • Dinsdag 4 oktober: Oranjehof Elspeet - 19:30 tot 22:00 uur.
  • Woensdag 5 oktober: Dorpshuis de Wieken in Hulshorst - 19:30 tot 22:00 uur.
  • Donderdag 6 oktober: Bibliotheek Nunspeet Veluvine - 19:30 tot 22:00 uur.
  • Donderdag 20 oktober (voor vrijwilligers): - Ontmoetingszaal SWN in Veluvine - 19:30 – 22:00 uur (aanmelden voor 6 oktober 2022).

Training op locatie

Het is ook mogelijk om een training binnen uw eigen organisatie aan te bieden. We gaan dan uit van minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers per training. Wilt u een training geven op uw eigen locatie, dan is hiervoor een ruimte, laptop, beamer en geluid nodig.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een gratis training bij Judith Lutgerink van de Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) via judith@welzijnnunspeet.nl, of via telefoonnummer (0341) 25 20 20. Ook een training binnen uw eigen organisatie kunt u hier aanmelden.

Contact