Wmo-cliënten waarderen gemeente Nunspeet met 8,1

Jaarlijks onderzoek levert een mooi cijfer op.


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt inwoners om zelfstandig thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de maatschappij. De gemeente Nunspeet zorgt voor deze ondersteuning. Denk hierbij aan begeleiding en dagbesteding, persoonsgebonden budget en middelen zoals een scootmobiel of traplift. Jaarlijks wordt een onderzoek gehouden onder Wmo-cliënten. De resultaten zijn nu bekend. De gemeente Nunspeet scoort gemiddeld een 8,1.
Het onderzoek geeft een beeld van de ervaringen van de toegang tot ondersteuning  (keukentafelgesprek) door cliënten en de kwaliteit en de effectiviteit hiervan. Wethouder Elskamp is trots op de uitkomsten: "Als overheid staan we ten dienste van onze inwoners. Dan is het mooi om te zien dat onze inzet gewaardeerd wordt."  

Uitkomsten van het onderzoek

De Wmo-cliënten zijn positief over de toegang tot de ondersteuning en de medewerkers (consulenten) van de gemeente Nunspeet; zij krijgen rapportcijfer 8,1. De medewerkers scoren op alle onderdelen hoger dan het voorgaande jaar. Ongeveer 90% van de mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek vindt de kwaliteit van de ondersteuning die zij ontvangen voldoende tot goed. De bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning is ten opzichte van het jaar ervoor behoorlijk toegenomen. Wethouder Elskamp “Een mooi resultaat van de maatregelen die we toen hebben ingezet.” Het verbeteren van deelname aan de maatschappij scoort met 71% het minst ten opzichte van de andere vragen. In het onderzoek van 2024 gaan we hier verder onderzoek naar doen. 

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact