Participatieproces Lokale Economische Agenda

In het raadsakkoord en collegeprogramma 2022-2026 ‘Samen meer voor elkaar’ is de wens opgenomen om aan de slag te gaan met een lokale visie op het gebied van economie. Met onder meer aandacht voor brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking. De Lokale Economische Agenda omschrijft waar de gemeente aan werkt om de lokale en regionale economie te versterken. In samenspraak met ondernemers stelt de gemeente de economische agenda op.

Participatieproces

Bij de ontwikkeling van de agenda staan de wensen en ideeën van Nunspeetse ondernemers centraal. Daarom start op maandagavond 22 april een participatieproces. Gemeente Nunspeet nodigt ondernemers uit om deel te nemen aan de startbijeenkomst op 22 april van 19.00 tot 22.00 uur in Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet. Het doel van het participatieproces is om op basis van input en ervaringen van ondernemers tot een passend en breed gedragen actieprogramma te komen dat recht doet aan hun behoeften en belangen. Na de startbijeenkomst volgen er verdiepingsdialogen op locatie. De onderwerpen en planning van de verdiepende gesprekken zijn afhankelijk van de uitkomsten van de startbijeenkomst.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst kunnen ondernemers op verschillende manieren hun wensen en ideeën delen. Daarbij is er aandacht voor diverse thema’s, van vestigingsbeleid, infrastructuur en innovatie tot onderwijs, duurzaamheid en toerisme & recreatie. Voorbeelden van vragen die aan bod komen:

  • Welke kansen en belemmeringen ziet u voor groei en ontwikkeling van uw bedrijf binnen de gemeente?
  • Hoe zou u graag zien dat de gemeente u ondersteunt bij het aanpakken van de uitdagingen?
  • Hoe kan de gemeente u ondersteunen bij het opzetten van duurzame initiatieven?
  • Hoe versterken we de toeristische en recreatieve sector? 

En andere vragen waar ondernemers zoal mee te maken hebben. 

Programma 

18.45 uur Inloop 
19.15 uur Introductie door wethouder Mark van de Bunte 
19.40 uur Start thema-sessies 
21.15 uur Korte nabespreking 
21.30 uur Netwerkborrel

Bent u erbij?

Wij horen graag of u aanwezig bent bij de startbijeenkomst op 22 april. U kunt zich aanmelden via ondernemers@nunspeet.nl
 

Kunt u niet op 22 april?

Deel dan uw reactie, wens of idee via het reactieformulier.