Objecten plaatsen op of aan de openbare weg

Wilt u tijdelijk gemeentegrond of de openbare weg gebruiken voor bijvoorbeeld de opslag van bouwmaterialen of het plaatsen van een steiger, container of hoogwerker? Vraag hiervoor dan een objectvergunning aan.

Wat u moet doen

U vraagt aan de gemeente toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte door gebruik te maken van het aanvraagformulier objectontheffing.

Voorwaarden

  • Het object mag niet langer blijven staan dan voor de uit te voeren werkzaamheden strikt noodzakelijk is
  • De veiligheid voor de weggebruikers dient altijd te worden gewaarborgd
  • Zorg dat de doorgang op het trottoir voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens minimaal 1,5 meter is
  • Het terrein moet zo worden ingericht dat hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie)  niet worden gehinderd
  • Laat na gebruik de grond leeg, schoon en zonder schade achter

Uw werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor verkeer en veiligheid. Gaat u tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld de weg (geheel of gedeeltelijk) afsluiten dan dient er naast een objectvergunning ook een tijdelijke verkeersmaatregel (bijv. een afzetting, bebording of omleiding) getroffen te worden. Als u hoofdwegen en busroutes wilt afzetten, dan dient u vooraf toestemming te hebben van de wegbeheerder.

Doe uw aanvraag op tijd. Voor toetsing is het onder andere nodig dat de aanvraag wordt uitgezet bij diverse deskundigen. Deze inhoudelijke zorgvuldige behandeling vergt tijd. De afhandelingstermijn van een aanvraag bedraagt wettelijk 8 weken.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u leges. Deze bedragen € 15,-.

Contact