Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Jongeren hebben de toekomst. Als gemeente(n) op de Noord-Veluwe vinden we het dan ook belangrijk dat onze jongeren gezond, positief en veilig opgroeien. En dat zij allemaal de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Waar dan ook: thuis, op school, in de vriendenkring én in hun vrije tijd. Dat gaat om lekker in je vel zitten, maar ook om de kans op roken, drank- en/of drugsgebruik zo klein mogelijk te houden.

Praat mee tijdens de Dialoogsessie op woensdag 17 april van 16.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur) in Nuborgh College Lambert Franckens, Lange Wijden 50 in Elburg. Tijdens deze bijeenkomst worden de cijfers uit de GGD Gezondheidsmonitor Jeugd gepresenteerd. Samen met zoveel mogelijk betrokkenen in de omgeving van jongeren gaan we in gesprek en bepalen we waar we de komende jaren aan willen werken. Aanmelden Dialoogsessie

OKO

‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’ helpt gemeenten om op basis van cijfers over de lokale jeugd te werken aan gezonde en gelukkige jongeren. Hiermee hopen gemeenten te voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken. De aanpak wordt door de gemeente uitgevoerd, samen met partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. Denk hierbij aan scholen, (sport)verenigingen, GGD, welzijnsorganisaties, huisartsen, Centrum voor Jeugd & Gezin, Tactus Verslavingszorg e.d.

Maar ook als gemeenten werken we samen. Jongeren houden zich niet aan de gemeentegrenzen. Veel jongeren gaan in buurtgemeenten naar school of genieten daar van hun vrije tijd. Daarom werken we samen met Elburg, Oldebroek, Harderwijk, Ermelo en Putten.

OKO is gebaseerd op een preventiemodel dat in IJsland heel succesvol is:

“In IJsland zijn ze al heel ver met een community-aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De school speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen. Wij kunnen veel leren van hun succesvolle aanpak.” - Jeroen de Greeff - Projectleider Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Hoe gaan we hiermee aan de slag?

Als gemeente brengen we ouders en lokale partners bij elkaar, zodat een community ontstaat rondom opgroeiende jongeren. Samen doorlopen we elke twee jaar de aanpak, waarbij we in het najaar van 2023 zijn gestart met de monitoring.

  1. Monitoring: jongeren in het voortgezet onderwijs vullen een vragenlijst in over hoe ze zich voelen. Ze geven daarin aan in hoeverre ze alcohol, drugs of tabak gebruiken en of zij de risicofactoren inzien. Dit gebeurt via de jeugdgezondheidsmonitor van de GGD.
  2. Dialoog: de resultaten bespreken we vervolgens met elkaar (voorjaar 2024). Wat vinden we van de cijfers en waar willen we wat aan doen?
  3. Beleidsvorming: we kiezen mét samenwerkingspartners de best passende en werkende aanpak en activiteiten (bestaand of nieuw).
  4. Uitvoering: we voeren de aanpak uit en organiseren activiteiten om de jongeren én hun directe omgeving (verder) op weg te helpen. Uiteraard in samenwerking met de jongeren zelf, buurtgemeenten, ouders/verzorgers, maar ook scholen en andere organisaties uit de regio.

Elke twee jaar vindt een evaluatie plaats en vervolgens monitoren we opnieuw. Zo houden we continu in de gaten of de gekozen aanpak werkt.

Meer over OKO?

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving is een Nederlandse aanpak, die gebaseerd is het IJslandse preventiemodel. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) door jongeren te voorkomen. Hiermee wordt de mentale gezondheid verbeterd. Meer informatie over OKO en het preventiemodel lees je op de website van het Trimbos Instituut.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)