Hulp voor ondernemers

Lees meer over subsidiemogelijkheden, financiële ondersteuning en de hulp bij het verder ontwikkelen van uw bedrijf.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen, neem dan contact op.

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort Regio Zwolle helpt bedrijven in de regio Zwolle (waaronder Nunspeet) innoveren, vernieuwend te ondernemen en met internationaal zakendoen. Ze geven onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies over het op de markt brengen van vernieuwende producten, diensten en processen. Ga voor meer informatie naar: kennispoortregiozwolle.nl.

Upgrade Jezelf

Upgrade Jezelf helpt werkgevers te investeren in (toekomstige) werknemers en ZZP’ers in zichzelf. Naast inspirerende verhalen, handige tools  en een netwerk van specialisten biedt Upgrade Jezelf een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle; een fonds voor de cofinanciering van vakinhoudelijke, functiegerichte of transitieopgaven gerichte her-, bij- en omscholing van (potentiële) werknemers.

Ben je werkgever en wil je tot 50% cofinanciering van het Ontwikkelfonds direct aanvragen? Bekijk snel de criteria voor het succesvol indienen van een aanvraag en vraag aan via dit aanvraagformulier Ontwikkelfonds Upgrade Jezelf. Meer informatie is te vinden via Upgradejezelf.nl.

Alle ondernemersprogramma’s in de Regio Zwolle.

SLIM-regeling

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gewoon dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw, horeca en recreatiesector lastig een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken.

Subsidieregeling speciaal voor het mkb

De volgende 3 groepen mogen de Subsidie leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen;

  • mkb-ondernemingen;
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Kijk op de menukaart welke activiteiten in aanmerkingen komen voor SLIM subsidie.

Zie voor meer informatie en aanvragen: Rijksoverheid.nl

Op 1 januari 2024 start de aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Onder andere werkgevers kunnen dan subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van werknemers.

Investeren in de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van werknemers en heeft veel voordelen. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een (taal)cursus op de werkvloer merken dat medewerkers minder fouten maken, effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Vaak dalen de werkstress en het ziekteverzuim onder werknemers. Meer informatie op de website Tel mee met Taal

De Startversneller

Het programma van De Startversneller is er voor mensen die serieuze plannen hebben om een bedrijf te starten, maar ook voor ondernemers die al zijn begonnen (max. 5 jaar). Voorwaarde is dat het bedrijf gevestigd is of wordt in de provincie Gelderland. Starters kunnen een voucher van maximaal 1.000,– aanvragen voor coaching en eventueel nog een extra voucher voor een gerichte opleiding. Meer informatie kunt u vinden op de website destartversneller.nl en in deze infographic.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De RVO is er voor ondernemers die werken aan een duurzame en economische sterke samenleving. In hun subsidie- en financieringswijzer kunt u nagaan of er financiële ondersteuning voor uw plannen is. Kijk op RVO.nl, geef aan wie u bent en wat u zoekt en u krijgt een overzicht met regelingen op maat.

Ondernemersplein

Op de website van het ondernemersplein vindt u gebundeld subsidies en regelingen van het Rijk, de EU en uw provincie. Zoekt u een subsidie of regeling voor uw bedrijf. In de subsidiewijzer vindt u subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen. Meer informatie vindt u op: Ondernemersplein.kvk.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)