Evenementen en initiatieven Regio Zwolle

Kennispoort

In Regio Zwolle zijn veel waardevolle initiatieven, projecten en programma’s voor ondernemers. Kennispoort helpt graag bij het organiseren van een bijeenkomst en kan ondersteuning bieden op verschillende thema’s:

  1. Innovatie
  2. Agri en food
  3. Vernieuwend ondernemen
  4. E-commerce en digitalisering
  5. Circulaire economie
  6. Startups
  7. Internationaal ondernemen
  8. Financiering

Meer informatie en contactgegevens op de website kennispoortregiozwolle.nl.

Kennispoort organiseert ook zelf evenementen. Een overzicht hiervan is terug te vinden op de website kennispoortregiozwolle.nl.

Circulair ondernemen

In regio Zwolle zijn er verschillende evenementen over circulair ondernemen voor ondernemers. Op de website regiozwollecirculair.nl vind je alle evenementen op een rij.

Human Capital Agenda

In regio Zwolle werken werkgevers, onderwijs, gemeenten en het UWV samen aan een  toekomstbestendige arbeidsmarkt, waarin maximale arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit wordt nagestreefd en die het mogelijk maakt transities te realiseren. Inspirerende verhalen uit de regio, het laatste nieuws, artikelen en events die jou helpen upgraden, is te vinden op de websiteupgradejezelfregiozwolle.nl.

Contact