Initiatieven Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten rondom Zwolle. Gemeente Nunspeet maakt hier ook deel vanuit. In de Regio Zwolle zijn veel waardevolle initiatieven, projecten en programma’s voor ondernemers.

Alle ondernemersprogramma’s in de Regio Zwolle.

Een aantal programma’s lichten we hieronder toe:

Kennispoort Regio Zwolle

Kennispoort ondersteunt bij innovatie, vernieuwend ondernemen en met internationaal zakendoen.

Human Capital Agenda

In Regio Zwolle werken werkgevers, onderwijs, gemeenten en het UWV samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt binnen de Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich op het investeren in mensen. Binnen dit initiatief zijn er negen sectortafels, waar afspraken zijn gemaakt tussen de samenwerkende partijen.

Naast inspirerende verhalen, handige tools is er ook de mogelijkheid voor financiële ondersteuning vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Een fonds voor cofinanciering van vakinhoudelijke of functiegerichte her-, bij- en omscholing van werknemers.

Circulair ondernemen

In regio Zwolle zijn er verschillende evenementen over circulair ondernemen voor ondernemers. Op de website regiozwollecirculair.nl vind je alle evenementen op een rij.

Er zijn verder programma’s voor

  • Startende ondernemers;
  • Advies, coaching en financiële ondersteuning;
  • Circulair, digitaal en innovatief ondernemen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact