Honden uitlaten in Nunspeet

​In de gemeente Nunspeet bestaan diverse mogelijkheden om uw hond uit te laten.

​Regels voor het uitlaten van honden

  • Binnen de bebouwde kom moet de hond worden aangelijnd. In aangewezen uitlaatrennen en losloopgebieden mag de hond los lopen
  • In de openbare ruimte moet u de poep van uw hond direct opruimen. Alleen in de uitlaatrennen mag de hondenpoep blijven liggen
  • Zakjes met hondenpoep gooit u in uw eigen container of in een openbare afvalbak
  • De exacte regels over honden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Nunspeet
  • Op terreinen die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente Nunspeet gelden de regels van de eigenaar of beheerder

Hondenuitlaatrennen

Locaties hondenuitlaatrennen met rasters:

  • Piersonstraat (achter gymzaal)
  • Schoolweg (achter sportveld)
  • Heuvelweg hoek Randweg
  • Hullerweg voor nr. 43 – Oranjelaan bij bruggetje
  • Hullerweg tussen huisnummers 85-91

Op dit moment wordt het huidige hondenbeleid in de gemeente geëvalueerd. In het najaar van 2019 wordt het nieuwe beleid hier gepubliceerd.

Contact