Honden uitlaten in Nunspeet

​In de gemeente Nunspeet gelden diverse regels rondom het uitlaten uw hond.

​Regels voor het uitlaten van honden

 • Binnen de bebouwde kom moet de hond worden aangelijnd. In aangewezen uitlaatrennen en losloopgebieden mag de hond los lopen
 • In de openbare ruimte moet u de poep van uw hond direct opruimen
 • Zakjes met hondenpoep gooit u in uw eigen container of in een openbare afvalbak
 • De volledige regels over honden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Nunspeet
 • Op terreinen die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente Nunspeet gelden de regels van de eigenaar of beheerder

Hondenuitlaatrennen

Locaties hondenuitlaatrennen met rasters:

 • Piersonstraat (achter gymzaal)
 • Schoolweg (achter sportveld)
 • Heuvelweg hoek Randweg
 • Hullerweg voor nr. 43 – Oranjelaan bij bruggetje
 • Hullerweg tussen huisnummers 85-91
 • Edzard Koningpark

Op dit moment wordt het huidige hondenbeleid in de gemeente geëvalueerd. In het voorjaar van 2021 wordt het nieuwe beleid hier gepubliceerd.

Evaluatie hondenbeleid

De evaluatie is tot stand gekomen door een interne werkgroep van de gemeente Nunspeet. Ook externe stakeholders als Honden-uitlaatservice Nunspeet en de Hondenschool Nunspeet hebben hieraan meegewerkt. In mei 2019 is een enquête uitgezet voor het ophalen van knelpunten en verbeterpunten rondom het bestaande hondenbeleid uit 2011. Dit alles is verwerkt in een geactualiseerde conceptnota Hondenbeleid. Speerpunten voor het nieuwe beleid zijn: aanlijnplicht, opruimplicht, handhaving en hondenuitlaatrennen. Hier is het evaluatie hondenbeleid voortgekomen.

Contact