Honden uitlaten in Nunspeet

​In de gemeente Nunspeet bestaan diverse mogelijkheden om uw hond uit te laten.

​Regels voor het uitlaten van honden

  • Binnen de bebouwde kom moet de hond worden aangelijnd. In aangewezen uitlaatrennen en losloopgebieden mag de hond los lopen
  • In de openbare ruimte moet u de poep van uw hond direct opruimen. Alleen in de uitlaatrennen mag de hondenpoep blijven liggen
  • Zakjes met hondenpoep gooit u in uw eigen container of in een openbare afvalbak
  • De exacte regels over honden staan in de Algemene Plaatselijke Verordening Nunspeet
  • Op terreinen die niet in eigendom of beheer zijn van de gemeente Nunspeet gelden de regels van de eigenaar of beheerder

Hondenuitlaatrennen

Locaties hondenuitlaatrennen met rasters:

  • Piersonstraat (achter gymzaal)
  • Schoolweg (achter sportveld)
  • Heuvelweg hoek Randweg
  • Hullerweg voor nr. 43 – Oranjelaan bij bruggetje
  • Hullerweg tussen huisnummers 85-91

Op dit moment wordt het huidige hondenbeleid in de gemeente geëvalueerd. In het najaar van 2019 wordt het nieuwe beleid hier gepubliceerd.

Evaluatie hondenbeleid

De evaluatie is tot stand gekomen door een interne werkgroep van de gemeente Nunspeet. Ook externe stakeholders als Honden-uitlaatservice Nunspeet en de Hondenschool Nunspeet hebben hieraan meegewerkt. Afgelopen jaar is een enquête uitgezet voor het ophalen van knelpunten en verbeterpunten rondom het bestaande hondenbeleid uit 2011. Dit alles is verwerkt in een geactualiseerde conceptnota Hondenbeleid. Speerpunten voor het nieuwe beleid zijn: aanlijnplicht, opruimplicht, handhaving en hondenuitlaatrennen.

Vanaf 3 maart tot en met 16 april 2020 is de conceptnota Hondenbeleid (pdf, 1.25 MB) in te zien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende deze periode een zienswijze op deze conceptnota kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet. U kunt uw reactie per e-mail sturen naar gemeente@nunspeet.nl, per post naar het college van burgemeester en wethouders of per telefoon naar de afdeling Openbare Ruimte, zie colofon voor de contactgegevens.

De zienswijzen worden daarna verwerkt in een definitieve nota die vervolgens aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling na raadpleging van de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur