Honden uitlaten in Nunspeet

Hondenbeleid in de gemeente Nunspeet

Binnen de bebouwde kom van de gemeente Nunspeet geldt een opruim- en aanlijnplicht voor honden. Zorg ervoor dat je altijd een zakje bij je hebt om de uitwerpselen van je hond op te ruimen. Dit ben je namelijk verplicht bij je te hebben. En lijn je hond aan.

Ben je buiten de bebouwde kom met je hond? Dan hoef je de uitwerpselen niet op te ruimen. Houd wel rekening met elkaar en laat de hond niet op het wandel- of fietspad zijn behoefte doen. Je hond mag buiten de bebouwde kom loslopen, mits je je hond goed onder controle hebt.

In de uitlaatrennen in onze gemeente mag de hond loslopen en geldt een opruimplicht. Daarnaast zijn er enkele bermen aangewezen als uitlaatbermen. Ook voor deze bermen geldt:

 • binnen de bebouwde kom een opruim- en aanlijnplicht;
 • buiten de bebouwde kom geen opruim- en aanlijnplicht.

Deze uitlaatbermen worden kort én extra gemaaid, zodat honden daar eenvoudig hun behoefte kunnen doen en het makkelijk is de uitwerpselen op te ruimen.

Bossen en natuurgebieden

In de bossen van de gemeente, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten is het verplicht je hond aan te lijnen (hondenlosloopgebieden uitgezonderd). In en rondom de Zandenplas (recreatiegebied Leisurelands) mogen honden van 1 oktober tot 1 mei loslopen (mits onder appèl). Het opruimen van hondenpoep is hier verplicht.

Houd de openstellingsborden bij de gebieden in de gaten. Hierop staat precies aangegeven wat de regels zijn per gebied.

Uitlaatrennen en -bermen

Uitlaatrennen

 • Jan Topweg – Da Costastraat
 • Heuvelweg – hoek Randweg
 • Schoolweg – nabij sportveld
 • Hullerweg – nabij woonwijk De Marsse
 • Hullerweg – nabij woonwijk ’t Hul
 • Piersonstraat – achter gymzaal
 • Oosteinderweg – Edzard Koningpark

Uitlaatbermen

 • Schotweg
 • Harderwijkerweg – Kienschulpenweg
 • Hullerweg – Beethovenlaan
 • Hullerweg – Oranjelaan
 • Elburgerweg – Parallelweg/Zwolsewegje
 • Elburgerweg – G. Breitnerstraat (langs voetpad)
 • Rondweg – Bovenweg
 • Oosteinderweg – Jongkindhoek
 • Sportlaan – bermen langs bosrand

De hondenuitlaatbermen zijn een experiment. Deze bermen worden kort én extra gemaaid, zodat honden daar eenvoudig hun behoefte kunnen doen en dit (binnen de bebouwde kom) eenvoudig kan worden opgeruimd.

Handhaven

De boa’s van de gemeente Nunspeet houden enkele keren per jaar een prikactie. Dit betekent dat zij controleren of je je houdt aan de opruim- en aanlijnplicht. Een boete voor het niet opruimen of aanlijnen kan oplopen tot € 150,–. Zorg ervoor dat je opruimmiddelen bij je hebt, want ook dit is verplicht.

Kom je paardenpoep tegen, agressieve honden of een volle afvalbak? Meld dit via nunspeet.nl/ietsmelden.

Vaststellen evaluatienota Hondenbeleid

De gemeenteraad van Nunspeet heeft in de vergadering van 28 januari 2021 de evaluatienota Hondenbeleid definitief vast gesteld. Daarnaast is er ingestemd met de zienswijzennota, het aanvullende advies en de gewijzigde begroting. De gemeente Nunspeet heeft sinds 2011 hondenbeleid. In 2019 is het beleid geëvalueerd op actualiteit en toekomstbestendigheid.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact