Nunspeet in feiten en cijfers

De kerncijferkaart 2023 laat bij de werkgelegenheidscijfers andere cijfers zien voor 2022 dan vermeld op de kerncijferkaart 2022 zelf. Dit lichten we hieronder toe:

Hoewel veel bedrijven reageren op de enquête is de respons geen 100%. Bij het onderzoek 2022 is uiteindelijk een respons bereikt van 72% van de werkgelegenheid. Daarom is aanvullend, middels ophoging/bijschatting voor elk non-responsbedrijf (vestiging) een schatting va de werkgelegenheid gemaakt. Eventueel geconstateerde fouten, omissies of dubbeltellingen worden met terugwerkende kracht hersteld. 

Ook de optelling van de 2022 werkgelegenheidscijfers klopt niet: opgeteld is het totaal 14.340 en niet 14.350. Dit heeft te maken met afrondingen. Als je de afgeronde aantallen optelt kun je wat banen te kort komen of te veel krijgen. Over het algemeen middelt het zich uit en is het verschil 0 of maximaal 10.

Promovideo - Nunspeet in vogelvlucht

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact