Nunspeet in feiten en cijfers

​Elk jaar stellen wij een kerncijferkaart samen. Op dit kaartje staan belangrijke gegevens vermeld, waaronder het aantal inwoners, het aantal inwoners per kern, het aantal geboorten en sterfgevallen, leeftijdsopbouw en woningvoorraad.

Promovideo - Nunspeet in vogelvlucht