Wapen en logo

​Wapen gemeente Nunspeet

Bij Koninklijk besluit van 30 maart 1972, nr. 19, is aan de gemeente Nunspeet het hieronder afgebeelde wapen verleend. De beschrijving luidt als volgt: Gedeeld in goud en zwart met drie springende herten, de beide bovenste gaande in en komende uit de schildrand, van het een in het ander; een schildhoofd van keel, getralied met van de kruispunten uitgaande naar beneden gerichte uitgebogen punten, alles in zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

Logo gemeente Nunspeet

Het logo van de gemeente Nunspeet vindt u hieronder afgebeeld.

Gebruik van het logo en het wapen

Het gebruiken van het logo of het wapen mag alleen door de gemeentelijke organisatie zelf of na schriftelijke toestemming van de gemeente Nunspeet. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van het logo of wapen? Neem dan contact op met de afdeling communicatie per e-mail communicatie@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact