Subsidie culturele activiteiten

Organiseert u binnen de gemeente Nunspeet een culturele activiteit? Dan kunt u een eenmalige subsidie aanvragen.

Wat u moet weten

De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans, audiovisueel, literatuur, volkscultuur, beeldende kunst en vormgeving of creatieve economie.

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier culturele activiteit (pdf, 162.74 KB) volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

Uw aanvraag moet minstens 6 weken voor uw activiteit begint, bij de gemeente binnen zijn. Binnen 8 weken krijgt u een brief met de beslissing. Uiterlijk 3 maanden na de activiteit stuurt u het college van B&W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot vaststellen van de subsidie. Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld. U krijgt een brief met de beslissing.

Let op: voor de aanvraag is een inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig.

Meer informatie

Lees meer over de subsidie activiteiten cultuur in de Deelverordening cultuur Nunspeet op overheid.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact