Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid

U kunt als rechtspersoon een subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang in een kern, wijk of buurt vergroten, en ervoor zorgen dat de eigen kracht van bewoners wordt gestimuleerd.

Aanvragen

  • Stuur uw ondertekende aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (pdf, 123.50 KB) met de benodigde bijlagen naar de gemeente Nunspeet
  • Uw aanvraag moet minstens 13 weken voor uw activiteit begint, bij de gemeente binnen zijn
  • U krijgt een brief met de beslissing
  • Voor 1 mei in het volgende kalenderjaar stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot definitief vaststellen van de subsidie

Nodig

  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Meer informatie

Lees meer over deze subsidie in de Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet op overheid.nl.