Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid

​U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang in een kern, wijk of buurt vergroten, en ervoor zorgen dat de eigen kracht van bewoners wordt gestimuleerd.

Aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (pdf, 151.16 KB)

Wat u moet weten

Lees meer over deze subsidie in de deelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid.

Hoe het werkt

  • Uw aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid (pdf, 151.16 KB)
  • Uw aanvraag moet minstens 13 weken voor uw activiteit begint, bij de gemeente binnen zijn
  • Binnen 3 weken krijgt u een brief met de beslissing
  • Voor 1 mei in het volgende kalenderjaar stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot vaststellen van de subsidie
  • Binnen 3 maanden na ontvangst wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld
  • U krijgt een brief met de beslissing

Nodig

  • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Contact