Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid

U kunt als rechtspersoon een subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang in een kern, wijk of buurt vergroten, en ervoor zorgen dat de eigen kracht van bewoners wordt gestimuleerd.

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

Uw aanvraag moet minstens 13 weken voor uw activiteit begint, bij de gemeente binnen zijn. U krijgt een brief met de beslissing. Voor 1 mei in het volgende kalenderjaar stuurt u het college van B en W een inhoudelijk en financieel verslag met het verzoek tot definitief vaststellen van de subsidie.

Let op: voor de aanvraag is een inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig.

Meer informatie

Lees meer over deze subsidie in de Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet op overheid.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)