Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

​U vraagt een Attestatie de vita aan als een buitenlandse organisatie een bewijs nodig heeft dat u in leven bent. Maak hiervoor een afspraak. U vraagt dit persoonlijk aan zodat de ambtenaar van de burgerlijke stand kan vaststellen dat u leeft op het moment dat het document wordt opgemaakt.

Let op: de Attestatie de vita is een document wat voldoet aan internationale afspraken. Andere, door u aangeleverde documenten, mogen niet door de gemeente worden ondertekend.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

​Wat moet u weten

  • U staat ingeschreven in de gemeente Nunspeet.
  • U neemt een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee.
  • Wanneer u een Attestatie de vita aanvraagt voor een pensioen, moet u de brief van het pensioenfonds meenemen. Het document wordt dan kosteloos verstrekt.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)