Verklaring omtrent gedrag (VOG)

​Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. De verklaring ontvangt u binnen 1 tot 4 weken thuis per post.

Meenemen

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier moet ook ingevuld zijn door uw (toekomstige) werkgever of instantie die u vraagt een VOG aan te vragen
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Geld: de VOG betaalt u bij de aanvraag, bij voorkeur met pin

Let op: als u zelf een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt voor uw eigen bedrijf, dan dient u een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij te voegen.

Wat u moet weten

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Uw VOG krijgt u per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

VOG via uw werkgever

Heeft u de VOG nodig voor een functie? Dan krijgt u meestal het aanvraagformulier van uw (toekomstige) werkgever. Of de instantie waar u vrijwillig voor aan de slag gaat. De werkgever heeft al een gedeelte ingevuld en ondertekend. U kunt alleen online een ​VOG aanvragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Niet in BRP

Als u niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) dan dient u een VOG aanvraag in bij Justis.

Kosten

De kosten voor een VOG zijn € 41,35.

Contact