Verklaring omtrent gedrag (VOG)

​Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u online aan of persoonlijk op het gemeentehuis. De verklaring ontvangt u binnen 1 tot 4 weken thuis per post.

Stand van zaken van uw aanvraag volgen

U kunt de stand van zaken van uw aanvraag volgen. Log in met DigiD of eHerkenning

Wat u moet weten

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Uw VOG krijgt u per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

VOG via uw werkgever

Heeft u de VOG nodig voor een functie? Dan krijgt u meestal het aanvraagformulier van uw (toekomstige) werkgever via Justis of via de instantie waar u vrijwillig voor aan de slag gaat. De werkgever heeft al een gedeelte ingevuld en ondertekend. U kunt alleen online een ​VOG aanvragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Niet in BRP

Als u niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) dan dient u een VOG aanvraag in bij Justis.

Aanvragen

Online aanvragen

Bij het online aanvragen worden uw persoonsgegevens automatisch ingevuld. U krijgt van tevoren van uw (toekomstige) werkgever of instantie gegevens die u zelf in het aanvraagformulier moet verwerken. Het is voldoende als u zelf het ingevulde aanvraagformulier als bijlage toevoegt.

Aanvragen in het Klantcontactcentrum

U kunt de VOG ook aanvragen in het Klantcontactcentrum. U moet hiervoor een afspraak maken. Neem in dat geval mee:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier moet ook ingevuld zijn door uw (toekomstige) werkgever of instantie die u vraagt een VOG aan te vragen
  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • geld: u betaalt uw VOG bij de aanvraag in het gemeentehuis, bij voorkeur met pin;
  • als u zelf een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt voor uw eigen bedrijf, dan moet u ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel meenemen.

Wilt u iemand machtigen voor uw aanvraag van een VOG? Vul dan het machtigingsformulier in. Geef dit samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee aan de persoon die u machtigt. De gemachtigde moet zelf ook geldig identiteitsbewijs meenemen naar de aanvraag.

Kosten

De kosten voor een VOG zijn € 41,35.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact