Verklaring omtrent gedrag (VOG)

​Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u online aan of persoonlijk op het gemeentehuis. De verklaring ontvangt u binnen 1 tot 4 weken thuis per post.

Wat u moet weten

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Uw VOG krijgt u per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

VOG via uw werkgever

Heeft u de VOG nodig voor een functie? Dan krijgt u meestal het aanvraagformulier van uw (toekomstige) werkgever via Justis. Of de instantie waar u vrijwillig voor aan de slag gaat. De werkgever heeft al een gedeelte ingevuld en ondertekend. U kunt alleen online een ​VOG aanvragen als de aanvraag wordt gestart door de (toekomstige) werkgever. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Niet in BRP

Als u niet staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) dan dient u een VOG aanvraag in bij Justis.

Machtiging

Wilt u iemand machtigen voor uw aanvraag van een VOG? Vul dan het machtigingsformulier (pdf, 136.26 KB) in en geef deze mee aan de persoon die u machtigt.

Aanvragen

Online aanvragen

Bij het online aanvragen worden uw persoonsgegevens automatisch ingevuld. U krijgt van tevoren van uw (toekomstige) werkgever of instantie gegevens die u zelf in het aanvraagformulier moet verwerken. Het is voldoende als u zelf het ingevulde aanvraagformulier als bijlage toevoegt.

Aanvragen in het Klantcontactcentrum

U kunt de VOG ook aanvragen in het Klantcontactcentrum. U moet hiervoor een afspraak maken. Neem in dat geval mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit formulier moet ook ingevuld zijn door uw (toekomstige) werkgever of instantie die u vraagt een VOG aan te vragen
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Geld: de VOG betaalt u bij de aanvraag, bij voorkeur met pin

Let op: als u zelf een Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt voor uw eigen bedrijf, dan dient u een uittreksel van de Kamer van Koophandel bij te voegen.

Kosten

De kosten voor een VOG zijn € 41,35.

Contact