Flyeren

Om op straat flyers uit te delen heeft u geen vergunning nodig. U bent wel verantwoordelijk voor het opruimen van eventuele rommel die u veroorzaakt.

Wat u moet weten

Folderen en flyeren is toegestaan, behalve op of aan door het college aangewezen wegen of gedeelten daarvan. De gemeentelijke wetgever mag niet beperkend optreden vanwege de inhoud van drukwerk, maar is wel bevoegd het verspreiden van drukwerk in het belang van de openbare orde, zedelijkheid en gezondheid aan beperkingen te onderwerpen.
In Nunspeet zijn er geen beperkingen gesteld.

Contact