Gokautomaat plaatsen

Een gokautomaat, zoals een fruitautomaat, is een kansspelautomaat. Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

Wat u moet weten

Een aanwezigheidsvergunning wordt alleen verstrekt aan bepaalde hoogdrempelige horecabedrijven. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 kansspelautomaten hebben.

Er is sprake van hoogdrempelig als:

  • u beschikt over een alcoholvergunning;
  • het café- of restaurantbezoek op zichzelf staat. Er zijn geen andere activiteiten, zoals afhaalmaaltijden of een dansgelegenheid;
  • activiteiten zijn gericht op bezoekers van 18 jaar en ouder.

In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanwezigheidsvergunning kan verleend worden voor een periode van maximaal 4 jaar, echter nooit langer dan de einddatum van de exploitatievergunning van de automatenexploitant.

Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars en kantines. Deze bedrijven mogen geen kansspelautomaten plaatsen. Alleen  behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) zijn daar toegestaan. Hiervoor is geen vergunning nodig.

De vergunninghouder heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat er toezicht op het speelgedrag moet zijn en er ingegrepen wordt indien nodig. In het kader van verslavingspreventie zijn de regels sinds 2021 aangescherpt.

Aanvragen

U vraagt de aanwezigheidsvergunning schriftelijk aan bij de gemeente. De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken.

U kunt een ondertekende aanvraag per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79       
8070 AB Nunspeet

Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager;
  • naam en adres van het bedrijf waarin de speelautomaten worden geplaatst;
  • het aantal gok- of kansspelautomaten;
  • naam en adres van de houder van de exploitatievergunning voor de te plaatsen automaten (met nummer van de exploitatievergunning);
  • gewenste geldigheidstermijn van de vergunning (maximaal 4 jaar).

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Geldigheidsduur vergunning

Aan het bezitten van een aanwezigheidsvergunning zijn kosten verbonden. Deze zijn wettelijk vastgesteld (artikel 3 lid 3 van het Speelautomatenbesluit). Een vergunning wordt afgegeven voor een periode van  maximaal 4 jaar maar nooit langer dan tot wanneer de aan de exploitant verstrekte exploitatievergunning geldig is. Bij een voortijdige beëindiging van de vergunning vindt een herberekening van de kosten plaats.

Kosten

Voor een vergunning voor één speelautomaat geldt, ten hoogste € 56,50 per 12 maanden:

bestaande uit een basisbedrag van €34,–
Per periode van twaalf maanden voor elke kansspelautomaat €22,50

Voor een vergunning voor twee speelautomaten bedraagt dit € 79,– per 12 maanden.

Voor elke periode korter dan twaalf maanden, vindt op het tarief voor elke kansspelautomaat een tijdsevenredige herberekening plaats, met dien verstande dat voor een gedeelte van een maand het herberekende tarief voor één maand wordt berekend.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)