Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Gokautomaat plaatsen

Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van deze speelautomaat een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

Wat u moet weten

Een aanwezigheidsvergunning voor een gok- of kansspelautomaat wordt alleen verleend aan speelautomatenhallen en bepaalde horecabedrijven. In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De eigenaar van een speelautomatenhal moet ook een exploitatievergunning van de gemeente hebben.

Horecabedrijven moeten verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een geldige drank- en horecavergunning en u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige inrichting. Dit is een bedrijf met geldige drank- en horecavergunning, waar het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals wel het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Voorbeelden van hoogdrempelige inrichtingen zijn een café, bar, nachtclub of restaurant

Aanvragen

U vraagt de aanwezigheidsvergunning schriftelijk aan bij de gemeente. U moet tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, altijd schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen. De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken.

U kunt een ondertekende aanvraag per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79       
8070 AB Nunspeet

Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Naam en adres van het bedrijf waarin de speelautomaten worden geplaatst
  • Het aantal gok- of kansspelautomaten
  • Naam en adres van de houder van de exploitatievergunning voor de te plaatsen automaten (met nummer van de exploitatievergunning)

Let op: in de gemeente Nunspeet geldt dat een hoogdrempelige inrichting maximaal 2 kansspelautomaten mag plaatsen.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor maximaal 4 periodes van 12 maanden zoals bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

Per periode van twaalf maanden een basisbedrag van €34,--
Per periode van twaalf maanden voor elke kansspelautomaat €22,50

Voor elke periode korter dan twaalf maanden, gelden de hiervoor vermelde tarieven, waarbij voor het tarief voor elke kansspelautomaat een tijdsevenredige herberekening plaatsvindt op basis van het aantal maanden, met dien verstande dat voor een gedeelte van een maand het herberekende tarief voor één maand wordt berekend.

Contact