Ontheffing geluid

Het is in de gemeente niet toegestaan om geluidshinder te veroorzaken. Als u dit in bepaalde omstandigheden toch wilt doen kunt u de ontheffing geluidhinder aanvragen.

Wat u moet weten

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • Een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally
  • Berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
  • Het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
  • Het gebruik van bouwmachines
  • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen
  • Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig

Aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U stuurt uw ondertekende aanvraag per post of per e-mail naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt

Kosten

De kosten voor het aanvragen bedragen € 15,-.

Contact