Ontheffing paracommerciële inrichting

Wilt u als buurthuis of sportkantine alcoholische dranken schenken bij een activiteit die niets te maken heeft met het doel van uw vereniging of stichting (zoals een verjaardag of bruiloft)? Dan heeft u een ontheffing nodig. Alleen houders van een drank- en horecavergunning kunnen een aanvraag doen voor deze ontheffing. Deze ontheffing kan voor ten hoogste zes bijeenkomsten per jaar worden verstrekt.
 
Ook heeft u een ontheffing nodig wanneer u buiten de voorgeschreven schenktijden alcohol wilt schenken of wanneer u met een besloten feest sterke drank wilt schenken.

Let op: de aanvraag moet uiterlijk drie weken vóór de datum van de activiteit zijn ingediend bij de gemeente.

Aanvragen

Wanneer u het onderstaande formulier invult, ontvangt u het ingevulde formulier per e-mail. U print dit uit en stuurt dit met uw handtekening per post op naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing paracommerciële inrichting kost € 15,-.

Contact