Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Wat u moet weten

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Zij doet dit onder andere door het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven in de volgende gevallen:

  • In het belang van de openbare orde
  • Om overlast te voorkomen of beperken
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
  • De verkeersveiligheid
  • De doelen van een bestemmingsplan

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen.

Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Aanvragen

U kunt een standplaatsvergunning aanvragen door het formulier standplaatsvergunning (pdf, 116.05 KB) in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • Welke goederen of diensten u aanbiedt
  • Op welke plaats u de standplaats wilt
  • Een situatietekening van de gewenste standplaats
  • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats, geldig voor:  
incidentele standplaats voor ten hoogste twaalf dagen per jaar, per dag € 5,40
Met een minimum van € 15,-
tijdelijke standplaats gedurende het zomer- of winterseizoen, steeds voor ten hoogste zes aaneengesloten maanden, per maand of gedeelte daarvan € 42,50
vaste standplaats die het gehele jaar gebruikt kan worden, met een minimum van één dag of dagdeel met een maximum van zes dagen per week, voor maximaal 5 jaar € 421,50

Daarnaast zijn er bijkomende kosten die afhankelijk zijn van de locatie, omvang en duur van de in te nemen standplaats. Indien u gebruikt maakt van een gemeentelijke stroomkast wordt dit in rekening gebracht.

Contact