Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een stand, kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Of wilt u in de gemeente een organisatie, product of dienst promoten, vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Er bestaan 2 soorten vergunningen, tijdelijke- en vaste standplaatsvergunningen. De tijdelijke standplaatsen zijn afhankelijk van het doel en de gewenste periode verder onderverdeeld in diverse categorieën. Lees meer hierover in het standplaatsenbeleid.

Wat u moet weten

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Zij doet dit onder andere door het uitgeven of weigeren van een standplaatsvergunning. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.

De gemeente kan weigeren de vergunning af te geven in onder meer de volgende gevallen:

 • In het belang van de openbare orde.
 • Om overlast te voorkomen of beperken.
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.
 • De verkeersveiligheid.
 • De doelen van een bestemmingsplan.

Vraagt u een standplaatsvergunning aan, dan moet u ook voldoen aan de eisen uit andere wetten. Zo stelt de Wet milieubeheer regels om hinder en overlast te voorkomen. Ook voor een vaste- of seizoenstandplaats kunt u aangemerkt worden als type B-inrichting. In dat geval bent u op grond van het activiteitenbesluit meldingplichtig. Controleer dit met de AIM-online module. De Warenwet waarborgt de hygiëne van de aangeboden goederen. Daarnaast dient de standplaats ook te voldoen aan de voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP).

Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar wel voor het publiek toegankelijk is, hebt u een vergunning nodig.

Let op: als u onvoldoende of geen gebruik maakt van uw vergunning kan de vergunning worden ingetrokken. Controleer of u aan de vereisten uit het standplaatsenbeleid kunt voldoen.

Aanvragen

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u aanbiedt;
 • op welke plaats u de standplaats wilt;
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken;
 • situatie tekening met weergave standplaats;
 • plattegrond standplaats met voorzieningen incl. afmetingen van de voorzieningen, waaronder eventuele statafels en opslag;
 • foto’s gebruikte voorzieningen;
 • kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager;
 • kopie van actueel uittreksel KvK (Handelsregister);
 • bij vaste- of seizoenstandplaats kopie vragenlijst AIM-online;
 • bij gebruik particuliere grond toestemmingsverklaring eigenaar.

U kunt een standplaatsvergunning aanvragen door het aanvraagformulier standplaatsvergunning in te vullen, en voorzien van een handtekening. Hierna stuurt u het formulier met bovengenoemde bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 8 weken en wordt pas in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld, ondertekend en voorzien van de bijlagen zoals hierboven genoemd.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats, geldig voor:  
Tijdelijke standplaats voor 1 dag € 26,35
Tijdelijke standplaats voor maximaal 5 dagen € 52,70
Tijdelijke standplaats voor meer dan 5 dagen in een periode van maximaal 3 aaneengesloten maanden €158,10
Overige tijdelijke standplaatsen € 263,50
Vaste standplaats € 527,--
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een standplaatsvergunning bedraagt € 52,70

Daarnaast zijn er bijkomende kosten die afhankelijk zijn van de locatie, omvang en duur van de in te nemen standplaats. In veel gevallen wordt voor een locatie op gemeentegrond een huurovereenkomst opgesteld. Deze is gebaseerd op de oppervlakte in hele m2 van het rechthoekige vlak welke benodigd is voor de verkoopvoorziening in uitgeklapte staat (waaronder de luifels) met overige objecten zoals statafels en opslag.

Indien u gebruikt maakt van een gemeentelijke stroomkast wordt dit in rekening gebracht. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)