Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Marktstandplaatsvergunning aanvragen

Elke donderdagochtend kun u er terecht van 08.00 tot 12.30 uur op het marktplein in Nunspeet voor het gemeentehuis (adres: Markt 1).

Wat moet u weten

De weekmarkt in Nunspeet is een gebrancheerde markt met ongeveer 50 standplaatshouders. Er zijn zes standwerkersplaatsen aanwezig. Uitzoekartikelen worden niet toegelaten. Er zijn geen specifieke meelopersplaatsen. De weekmarkt in Nunspeet heeft geen wachtlijst en selectie vindt  plaats op basis van branchevertegenwoordiging en kwaliteit.

Vaste plaats of een plaats als meeloper

De marktmeester wijst elke marktdag de dagplaatsen per branche toe aan meelopers. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen die vrij komen als een ondernemer met een vaste plaats er een keer niet is. De gemeente geeft direct de vergunning waarmee u zich kunt laten inschrijven als meeloper.

Aanvragen

U kunt een plaats op de markt vragen als u voldoet aan het volgende:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U bent handelingsbekwaam

U stuurt uw ondertekende aanvraag per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Geef in uw aanvraag aan op welke markt u wilt staan en wat u verkoopt. De vergunning is in eerste instantie voor u persoonlijk. Wilt u niet meer op de markt staan en kent u een ondernemer die op uw plek wil staan? Dan vraagt u de gemeente toestemming om uw vergunning over te dragen aan de andere ondernemer.

Meer informatie

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Meer informatie kunt u krijgen bij de marktmeester van de gemeente Nunspeet via doorkiesnummer (0341) 25 99 11.

Contact