Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Winkelopenstelling

In de Winkeltijdenwet zijn regels vastgesteld over de tijden waarop winkels geopend mogen zijn. De gemeente kan in bepaalde gevallen een ontheffing geven om buiten de normale openingstijden geopend te mogen zijn.

Let op: de gemeente Nunspeet heeft geen koopzondagen.

Wat u moet weten

U kunt het beste eerst contact opnemen met de gemeente om te kijken of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Aanvragen

Na contact met de gemeente kunt u formeel een aanvraag indienen. De aanvraag moet voorzien zijn van de datum en tijd wanneer u geopend zou willen zijn met vermelding van de reden. De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en beoordeelt of in uw situatie een ontheffing kan worden toegekend. U krijgt schriftelijk bericht met de uitkomst van de beoordeling (en eventueel de ontheffing).

Contact