Drank schenken bij een evenement

Wilt u zwak-alcoholische dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Dan heeft u een ontheffing nodig.

U kunt geen ontheffing aanvragen voor sterk-alcoholische dranken. Deze dranken mogen alleen binnen een horeca-inrichting met een alcoholvergunning worden geschonken en genuttigd. Zelfgemixte dranken die bestaan uit een deel sterke drank en een deel alcoholvrije drank, worden ook beschouwd als sterke drank.

Voorwaarden

  • U kunt alleen een ontheffing aanvragen in combinatie met het melden van een klein evenement of met het aanvragen van een evenementenvergunning
  • De ontheffing geldt alleen voor zwak-alcoholische dranken zoals bier en wijn
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is minimaal 21 jaar
  • De persoon die verantwoordelijk is voor het schenken van de alcohol is van goed gedrag (beoordeling door de politie)
  • Er is sprake van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

Aanvragen

U kunt een ontheffing Alcoholwet aanvragen door het formulier ontheffing artikel 35 Alcoholwet in te vullen en deze per post te versturen.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing volgens artikel 35 van de Alcoholwet bedraagt € 43,10.

Contact