Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Klein evenement melden

Vergunningsaanvraag of melding van uw evenement voldoende?

Organiseert u een evenement met maximaal 250 bezoekers, zoals bijvoorbeeld een barbecue of kleinschalige schuurverkoop? Dan meldt u dit minimaal 3 weken van tevoren bij de gemeente.

Voor evenementen gelden sinds 1 juli 2023 nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Lees meer hierover op minderwegwerpplastic.nl.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden aan het melden van een klein evenement:

  • er komen niet meer dan 250 personen;
  • het evenement vindt plaats tussen 8:00 en 23:00 uur en duurt 1 dag;
  • niet langer dan tot 23:00 uur wordt muziek ten gehore gebracht;
  • het evenement vormt geen belemmering voor het doorgaand verkeer en hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object en niet meer dan drie objecten per evenement;
  • er is een organisator bij het evenement aanwezig en hij/zij informeert eventuele omwonenden minstens een week van te voren over het evenement.

Voldoet u niet?

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Of bent u hier niet zeker van? Dan heeft u mogelijk een evenementenvergunning nodig. U kunt met ons bellen voor advies via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Vergunningcheck

Weet u niet zeker of het evenement dat u wilt organiseren, vergunning- of meldingsplicht is, doe dan de Vergunningencheck voor wandel-, fiets- of toertochten met motorvoertuigen) of de Vergunningencheck voor overige evenementen.

Melden

U meldt het evenement 3 weken van te voren bij de gemeente. 

U kunt het evenement schriftelijk melden door het meldingsformulier klein evenement in te vullen en per post te versturen.

Bijzonderheden

Voor het organiseren van evenementen gelden de regels volgens het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Kijk voor meer handige informatie op de website brandweer.nl.

Wet Natuurbescherming: vergunning of ontheffing

Als u een buitenevenement organiseert heeft u mogelijk een vergunning of ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming. De wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Ook de uitstoot van stikstof is van belang. Kijk voor meer informatie de website Gelderland.nl.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)