Klein evenement melden

Vergunningsaanvraag of melding van uw evenement voldoende?

Hiervoor doet u de Vergunningencheck. Let op! Bij de laatste pagina van de check (einde vergunningencheck) staat onderaan de pagina de mogelijkheid om naar een volgende pagina te gaan. Dit is door technische storingen op dit moment niet mogelijk.


Openingsplan

De volgende stap in het Openingsplan, welke evenementen weer toestaat, is op 30 juni 2021 gezet. In verband met corona worden wel aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn per 10 juli jl. aangescherpt vanwege de zeer snelle stijging van het aantal besmettingen. De laatste regels met betrekking tot evenementen leest u op Rijksoverheid.nl. Deze regels gelden in ieder geval tot en met 13 augustus 2021.

Mocht u nog vragen hebben of twijfelen of het zinvol is voor uw evenement een vergunningsaanvraag te doen of een evenementenmelding in te dienen, dan adviseren wij u allereerst contact met ons op te nemen.

Organiseert u een evenement met maximaal 250 bezoekers, zoals bijvoorbeeld een barbecue of kleinschalige schuurverkoop? Dan meldt u dit minimaal 3 weken van tevoren bij de gemeente. Wanneer u na 8 werkdagen geen bericht heeft ontvangen kan het evenement doorgaan.

Wij adviseren u allereerst, ruim voor het evenement, de vergunningencheck te doen.

Het digitaal doorgeven van een evenementenmelding is momenteel niet mogelijk.

Let op: u moet een coronaplan (pdf, 288.29 KB) bijvoegen bij uw aanvraag. Controleer eerst of uw evenement inpaspaar is, volgens de door Rijksoverheid vastgestelde voorwaarden per 30 juni 2021.

Voorwaarden

  • Er komen niet meer dan 250 personen
  • Het evenement vindt plaats tussen 8:00 en 23:00 uur en duurt 1 dag
  • Niet langer dan tot 23:00 uur wordt muziek ten gehore gebracht
  • Het evenement vormt geen belemmering voor het doorgaand verkeer en hulpdiensten
  • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object en niet meer dan drie objecten per evenement
  • Er is een organisator bij het evenement aanwezig en hij/zij informeert eventuele omwonenden minstens een week van te voren over het evenement

Voldoet u niet?

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Of bent u hier niet zeker van? Dan heeft u mogelijk een evenementenvergunning nodig. U kunt met ons bellen voor advies via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Melden

U meldt het evenement 3 weken van te voren bij de gemeente. 

U kunt het ook schriftelijk melden door het meldingsformulier klein evenement (pdf, 156.83 KB) in te vullen en per post te versturen.

Let op: u moet een coronaplan (pdf, 288.29 KB) bijvoegen bij uw aanvraag. Controleer eerst of uw evenement inpaspaar is, volgens de door Rijksoverheid vastgestelde voorwaarden per 30 juni 2021.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Contact