Afvalstoffenheffing

De gemeente laat afval inzamelen en verwerken. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Wat u moet weten

  • Het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven, is bepalend voor de hoogte van de aanslag
  • Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven en de gemeente zamelt de huishoudelijke afvalstoffen in, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen
  • Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betalen wij de kosten die verband houden met het ophalen en verwerken van huisvuil (100% kostendekkend)

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag over het aantal volledige maanden terug
  • Komt u in de loop van het jaar in Nunspeet wonen dan betaalt u over het aantal volledige maanden dat u in de gemeente Nunspeet woonachtig bent
  • Wijzigingen in huishoudengrootte gedurende het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag

Kosten

De tarieven voor de afvalstoffenheffing 2020 zijn gedaald ten opzichte van belastingjaar 2019.

Soort huishouden 2020 Was in 2019
Eenpersoonshuishouden € 144,- € 150,-
Tweepersoonshuishouden € 168,- € 174,60
Drie- of meerpersoonshuishouden € 189,- € 195,60
Recreatief gebruik € 144,- € 150,-

Meer informatie

Lees meer over afvalstoffenheffing in de Verordening afvalstoffenheffing 2020.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur