Afvalstoffenheffing

De gemeente laat afval inzamelen en verwerken. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over de afvalstoffenheffing:

  • Het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven, is bepalend voor de hoogte van de aanslag.
  • Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven en de gemeente zamelt de huishoudelijke afvalstoffen in, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen.
  • Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betalen wij de kosten die verband houden met het ophalen en verwerken van huisvuil (100% kostendekkend).

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag over het aantal volledige maanden terug.
  • Komt u in de loop van het jaar in Nunspeet wonen dan betaalt u over het aantal volledige maanden dat u in de gemeente Nunspeet woonachtig bent.
  • Wijzigingen in huishoudengrootte gedurende het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag.

Kosten

Soort huishouden 2024 Was in 2023
Eenpersoonshuishouden € 179,88 € 170,28
Tweepersoonshuishouden € 214,68 € 200,40
Drie- of meerpersoonshuishouden € 249,96 € 230,52
Recreatief gebruik € 179,88 € 170,28

Meer informatie

Lees meer over afvalstoffenheffing in de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing (te vinden op overheid.nl).

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)