Afvalstoffenheffing

De gemeente laat afval inzamelen en verwerken. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Wat u moet weten

  • Het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven, is bepalend voor de hoogte van de aanslag
  • Er wordt uitgegaan van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Als u een woning voor uzelf ter beschikking houdt (een 'tweede woning'), maar niet op dat adres staat ingeschreven en de gemeente zamelt de huishoudelijke afvalstoffen in, moet u voor die woning ook afvalstoffenheffing betalen
  • Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betalen wij de kosten die verband houden met het ophalen en verwerken van huisvuil (100% kostendekkend)

Verhuizen

  • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag over het aantal volledige maanden terug
  • Komt u in de loop van het jaar in Nunspeet wonen dan betaalt u over het aantal volledige maanden dat u in de gemeente Nunspeet woonachtig bent
  • Wijzigingen in huishoudengrootte gedurende het belastingjaar hebben geen invloed op de hoogte van de aanslag

Kosten

Soort huishouden 2022 Was in 2021
Eenpersoonshuishouden € 168,- € 158,-
Tweepersoonshuishouden € 198,- € 180,-
Drie- of meerpersoonshuishouden € 228,- € 204,-
Recreatief gebruik € 168,- € 158,-

Meer informatie

Lees meer over afvalstoffenheffing in de Verordening afvalstoffenheffing 2022.

Contact