• Op 13 mei (Hemelvaartsdag) en 14 mei zijn gemeentehuis en -werf gesloten 

Bezwaar maken tegen aanslag/WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw eigendom of met een aanslag gemeentelijke belastingen?

Wat kunt u doen

 • Bel met het team Belastingen via telefoonnummer (0341) 25 99 11. Wij geven u graag uitleg.

  Wat u moet weten

  • U kunt geen bezwaar maken per e-mail
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven
  • Als u bezwaar indient, moet u het aanslagbedrag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om voor het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent uitstel van betaling aan te vragen
  • U ontvangt een bevestiging per brief als aan u uitstel van betaling wordt toegekend

  Bezwaar maken?

  U heeft daarvoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet).

  U kunt schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in het bezwaarschrift de volgende gegevens:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Dagtekening van het bezwaarschrift
  • Aanslagnummer
  • Reden van uw bezwaar
  • Handtekening
  • Telefoonnummer

  Stuur het bezwaarschrift naar:

  Gemeente Nunspeet
  t.a.v. de Heffingsambtenaar
  Postbus 79
  8070 AB Nunspeet

  Afhandeling van uw bezwaarschrift

  • U ontvangt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging. Indien u binnen deze termijn geen bericht ontvangt, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen
  • U ontvangt voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar (gedeeltelijk) toekent of afwijst
  • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening. Tevens wordt de nieuwe WOZ-waarde doorgegeven aan de afnemers zoals het Waterschap en de Belastingdienst
  • Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. In de uitspraak op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan

  Zelf bezwaar maken is altijd gratis

  Bezwaar maken via een zogenaamd no-cure-no-pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag.  De gemeente moet NCNP- bureaus een kostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Dat is jammer en onnodig.

  Contact

  Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur