Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Bezwaar maken tegen aanslag/WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of met een aanslag gemeentelijke belastingen?

Wat kunt u doen

Bel met Belastingen via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of mail naar wozinfo@nunspeet.nl. Wij geven u graag uitleg. Indien er een duidelijke fout is gemaakt, kan deze gelijk worden hersteld.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over bezwaar maken tegen de aanslag/WOZ-beschikking:

 • U kunt geen bezwaar maken per e-mail.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.
 • Als u bezwaar indient, moet u het aanslagbedrag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om voor het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent uitstel van betaling aan te vragen.
 • U ontvangt een bevestiging per brief als aan u uitstel van betaling wordt toegekend.

Bezwaar maken?

U heeft daarvoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet).

Foto’s kunnen worden meegezonden als bijlage bij het digitaal bezwaarformulier.  Let u hierbij op het volgende:

Alle foto’s met privacygevoelige informatie worden direct verwijderd. Ook foto’s met bijzondere persoonsgegevens worden direct verwijderd.

Een foto moet voldoen aan de volgende eisen om te zorgen dat deze geen privacygevoelige informatie bevat. Deze eisen betekenen in ieder geval dat:

 • er geen personen op de foto mogen staan;
 • er geen foto’s van personen op de foto mogen staan;
 • er geen uitingen van geloofsovertuiging op de foto mogen staan;
 • er geen privacygevoelige voorkeuren, gezondheid of ras op de foto staan.

Het gaat expliciet om foto’s van de kenmerken van de onroerende zaak (de woning/het bouwwerk) zelf.

Accordion item is ingeklapt

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in het bezwaarschrift de volgende gegevens:

 • naam, adres, postcode en woonplaats;
 • dagtekening van het bezwaarschrift;
 • aanslagnummer;
 • reden van uw bezwaar;
 • handtekening;
 • telefoonnummer.

Stuur het bezwaarschrift naar:

Gemeente Nunspeet
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Accordion item is ingeklapt
 • U ontvangt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging. Indien u binnen deze termijn geen bericht ontvangt, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
 • U ontvangt voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar (gedeeltelijk) toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening. Tevens wordt de nieuwe WOZ-waarde doorgegeven aan de afnemers zoals het Waterschap en de Belastingdienst.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. In de uitspraak op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.
Accordion item is ingeklapt

Bezwaar maken via een zogenaamd no-cure-no-pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag.  De gemeente moet NCNP- bureaus een kostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Dat is jammer en onnodig.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)