Bezwaar maken tegen aanslag/WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of met een aanslag gemeentelijke belastingen?

Wat kunt u doen

Bel met Belastingen via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of mail naar wozinfo@nunspeet.nl. Wij geven u graag uitleg. Indien er een duidelijke fout is gemaakt, kan deze gelijk worden hersteld.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over bezwaar maken tegen de aanslag/WOZ-beschikking:

 • U kunt geen bezwaar maken per e-mail.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.
 • Als u bezwaar indient, moet u het aanslagbedrag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om voor het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent uitstel van betaling aan te vragen.
 • U ontvangt een bevestiging per brief als aan u uitstel van betaling wordt toegekend.

Bezwaar maken?

U heeft daarvoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet).

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in het bezwaarschrift de volgende gegevens:

 • naam, adres, postcode en woonplaats;
 • dagtekening van het bezwaarschrift;
 • aanslagnummer;
 • reden van uw bezwaar;
 • handtekening;
 • telefoonnummer.

Stuur het bezwaarschrift naar:

Gemeente Nunspeet
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Afhandeling van uw bezwaarschrift

 • U ontvangt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging. Indien u binnen deze termijn geen bericht ontvangt, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
 • U ontvangt voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar (gedeeltelijk) toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening. Tevens wordt de nieuwe WOZ-waarde doorgegeven aan de afnemers zoals het Waterschap en de Belastingdienst.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. In de uitspraak op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Zelf bezwaar maken is altijd gratis

Bezwaar maken via een zogenaamd no-cure-no-pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag.  De gemeente moet NCNP- bureaus een kostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Dat is jammer en onnodig.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact