Bezwaar maken tegen aanslag/WOZ-beschikking

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand of met een aanslag gemeentelijke belastingen? Wij kunnen u uitleg geven en als er iets niet klopt of de WOZ-waarde is onjuist? Wij gaan dan extra onderzoek doen.

Wat kunt u doen

Bel het team Belastingen op telefoon: (0341) 25 99 11.

Wij kunnen u uitleg geven en als er iets niet klopt of de WOZ-waarde is onjuist dan proberen wij er samen met u uit te komen.

Wat u moet weten

 • U kunt geen bezwaar maken per e-mail
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven
 • Als u bezwaar indient, moet u het aanslagbedrag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen
 • U moet dus apart om uitstel van betalen verzoeken. U ontvangt een bevestiging per brief als aan u uitstel van betaling wordt toegekend

Toch bezwaar maken?

U heeft daarvoor 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet).

Door een technische storing, kunt u op dit moment niet digitaal bezwaar maken.

U kunt schriftelijk bezwaar maken. Vermeld in het bezwaarschrift de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Dagtekening van het bezwaarschrift
 • Aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Handtekening
 • Telefoonnummer

Stuur het bezwaarschrift naar:

Gemeente Nunspeet
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Afhandeling van uw bezwaarschrift

 • U ontvangt binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging. Indien u binnen deze termijn geen bericht ontvangt, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen
 • U ontvangt voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar (gedeeltelijk) toekent of afwijst
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening
 • Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. In de uitspraak op bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan

Zelf bezwaar maken is altijd gratis

Bezwaar maken via een zogenaamd no-cure-no-pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag.  De gemeente moet NCNP- bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Wat tot gevolg kan hebben dat de belastingtarieven omhoog gaan en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Contact