Bijdrage gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? U heeft dan mogelijk recht op een bijdrage voor de afvalstoffenheffing. U hoeft dan geen of minder belasting aan ons te betalen.

Wat u moet weten

Wanneer komt u in aanmerking voor deze bijdrage?

  • U woont in de gemeente Nunspeet
  • Uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm
  • U woont zelfstandig

Om in aanmerking te komen voor de bijdrage moet uw inkomen lager zijn dan de norm. Het maakt hierbij niet uit welk soort inkomen u heeft. U kunt dus bijvoorbeeld in aanmerking komen als u een van de volgende inkomens heeft:

  • Loon uit arbeid
  • Een UWV-uitkering
  • Bijstandsuitkering
  • AOW-uitkering of pensioen
  • Alimentatie

Aanvragen

U kunt een aanvragen indienen door het formulier bijdrageregeling minima (pdf, 105.84 KB) in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Contact