Bijdrage gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? U heeft dan mogelijk recht op een bijdrage voor de afvalstoffenheffing. U hoeft dan geen of minder belasting aan ons te betalen.

Wat u moet weten

Wanneer komt u in aanmerking voor deze bijdrage?

  • U woont in de gemeente Nunspeet
  • Uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm
  • U woont zelfstandig

Heeft u vorig jaar ook een bijdrage voor de afvalstoffenheffing ontvangen? Als uw omstandigheden niet zijn veranderd, heeft u waarschijnlijk weer recht op deze bijdrage. U krijgt hier tegelijk met uw belastingaanslag een brief over. U hoeft deze bijdrage dan niet opnieuw aan te vragen.

Aanvragen

U kunt een aanvragen indienen door het formulier bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2019 (pdf, 221.62 KB) in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Contact