Bijdrage gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? U heeft dan mogelijk recht op een bijdrage voor de afvalstoffenheffing. U hoeft dan geen of minder belasting aan ons te betalen.

Wat u moet weten

Wanneer komt u in aanmerking voor deze bijdrage?

  • U woont in de gemeente Nunspeet
  • Uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm
  • U woont zelfstandig

Heeft u vorige jaar ook de bijdrage voor de afvalstoffenheffing ontvangen? Bij onveranderde omstandigheden heeft u waarschijnlijk weer recht op een bijdrage voor de afvalstoffenheffing. Dit moet wel opnieuw berekend worden.

U krijgt hier dan tegelijk met uw belastingaanslag een brief over. U hoeft dan niet opnieuw de bijdrage aan te vragen.

Aanvragen

U kunt een aanvragen indienen door het formulier bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2019 (pdf, 221.62 KB) in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Contact