Bijdrage gemeentelijke belastingen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? U heeft dan mogelijk recht op een bijdrage voor de afvalstoffenheffing. U hoeft dan geen of minder belasting aan ons te betalen.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze bijdrage?

  • U woont in de gemeente Nunspeet
  • Uw vermogen en inkomen waren de afgelopen 3 maanden niet hoger dan de norm
  • U heeft geen zicht op een hoger inkomen
  • U woont zelfstandig
  • U bent geen student. Bent u wel student? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Neem hiervoor contact op met de gemeente via (0341) 25 99 11.
  • Let op: een eigen woning en een auto met een waarde van minder dan € 5.000,- tellen wij bij deze regeling niet mee bij uw vermogen.

Ik heb geen uitkering van de gemeente. Kom ik toch in aanmerking voor de bijdrage afvalstoffenheffing?

Ja, het soort inkomen is namelijk niet van belang voor deze regeling. U komt in aanmerking als uw netto-inkomen per maand maximaal 120% van de bijstandsnorm is. Het maakt hierbij niet uit of u bijvoorbeeld een WW-, ZW-, IVA-, AOW- of bijstandsuitkering ontvangt. Ook als u een laag loon heeft of als u zelfstandig ondernemer bent kunt u in aanmerking komen voor deze regeling.

Hoe hoog is de bijdrage gemeentelijke afvalstoffenheffing?

De bijdrage is net zo hoog als de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing. Dit betekent dat u de aanslag afvalstoffenheffing niet zelf hoeft te betalen. De gemeente betaalt deze heffing dan voor u. U krijgt het bedrag dus ook niet op uw rekening gestort.

Let op: de bijdrage is alleen geldig voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Heeft u een OZB- of WOZ-aanslag opgelegd gekregen? Dan kunt u hiervoor geen gebruik maken van de bijdrage gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Aanvragen

U kunt een aanvragen indienen door het formulier bijdrageregeling minima 2021 (pdf, 89.58 KB) in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Hoe kan ik contact opnemen met de gemeente?

U kunt via het contactformulier hieronder met ons in contact komen over de minimaregelingen. Wij proberen uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Belt u liever met ons? Dan kunt u contact opnemen via (0341) 25 99 11.

Contact