Hulp bij financiën

Inwoners die graag hulp willen bij hun vragen over geldzaken kunnen elke donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het Financieel Trefpunt. Hier wordt gratis hulp geboden bij het aanvragen van toeslagen, het invullen van formulieren, het lezen van brieven en vragen rondom schulden. Het Financieel Trefpunt is te vinden in de bibliotheek (in Veluvine) aan de F.A. Molijnlaan 186 in Nunspeet.

Tijdens de inloopochtend is er een vrijwilliger en een Sociaal Raadsvrouw of Sociaal Juridisch dienstverlener aanwezig. Eenvoudige vragen worden gelijk beantwoord of gelijk geregeld. Voor uitgebreide vragen wordt een vervolgafspraak gemaakt. Dat kan bij één van de deelnemers of een andere hulpverlenende instantie.

De gemeente Nunspeet heeft dit trefpunt opgericht in samenwerking met Stimenz - die ook de coördinatie op zich neemt - en Het Venster, MEE Veluwe, Humanitas en SWN. Vanuit de werkgroep Armoede en Schulden en het collegeakkoord is de wens uitgesproken om een laagdrempelig, fysiek inlooppunt in de gemeente te realiseren voor financiële vragen. Op deze manier zijn er korte lijnen tussen de verschillende partijen die de inwoners kunnen ondersteunen en zo schuldenproblematiek te voorkomen.

Adres: F.A. Molijnlaan 186, in de bibliotheek
E-mail: financieeltrefpuntnunspeet@stimenz.nl

Contact