Betalen gemeentelijke belastingen

Als u een aanslagbiljet heeft gekregen van de gemeente Nunspeet, kunt u die betalen via automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht.

Wat u moet weten

Eigen betalingsopdracht

  • Betaalt u via een eigen betalingsopdracht, dan betaalt u het volledige aanslagbedrag voor de eerste vervaldag of in twee gelijke termijnen voor de op het aanslagbiljet vermelde vervaldagen
  • Het rekeningnummer van de gemeente Nunspeet is NL53 BNGH 0285 0817 21
  • Graag het aanslagnummer vermelden, dit nummer vindt u op uw aanslagbiljet

Automatische incasso

  • Betaalt u met automatische incasso, dan wordt het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. Dit kan voor aanslagen tussen de € 50,- en € 5.000,-. De automatische incasso loopt door totdat u het zelf stop zet. Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? U leest hieronder hoe u dit kunt regelen
  • Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn minimaal € 7,-. Als u na de aanmaning niet betaalt volgt er een dwangbevel. De kosten voor een dwangbevel bedragen minimaal € 41,-

Automatische incasso aanvragen of wijzigen

  • Geeft u binnen veertien dagen na dagtekening van het aanslagbiljet uw machtiging door via het formulier automatische incasso
  • Het bedrag wordt in 10 termijnen rond de laatste dag van de maand afgeschreven. Hierop kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden
  • Als uw bank de automatische incasso twee maanden achter elkaar niet kan uitvoeren, dan wordt de machtiging door de gemeente beëindigd voor de lopende aanslagen gemeentelijke belastingen.
  • Wijziging van uw IBAN geeft u door via het formulier automatische incasso
  • De automatisch incasso loopt door totdat u het zelf stop zet. Stopzetten kunt u op elk moment doen via het formulier automatische incasso

U kunt ook het formulier Machtigingskaart automatische incasso (pdf, 72.54 KB) volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Gemeente Nunspeet
Antwoordnummer 25       
8070 VB Nunspeet

Betalen in het Klantcontactcentrum

U kunt uw aanslagbedrag ook in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis betalen.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur