Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Betalen gemeentelijke belastingen

Als u een aanslagbiljet heeft gekregen van de gemeente Nunspeet, kunt u die betalen via automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht.

Wat u moet weten

Eigen betalingsopdracht

 • Betaalt u via een eigen betalingsopdracht, dan betaalt u het volledige aanslagbedrag voor de eerste vervaldag of in twee gelijke termijnen voor de op het aanslagbiljet vermelde vervaldagen.
 • Het rekeningnummer van de gemeente Nunspeet is NL53 BNGH 0285 0817 21.
 • Graag het aanslagnummer vermelden, dit nummer vindt u op uw aanslagbiljet.
 • Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u uiteindelijk een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn minimaal € 8,–. Als u na de aanmaning niet betaalt volgt er een dwangbevel. De kosten voor een dwangbevel bedragen minimaal € 44,–.

Automatische incasso

 • Betaalt u met automatische incasso, dan wordt het aanslagbedrag voor de gemeentelijke belastingen in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. De forensenbelasting wordt in 5 maandelijkse termijnen afgeschreven. Dit kan voor aanslagen tussen de € 50,– en € 5.000,–.
 • Het eerste termijnbedrag wordt de eerstvolgende maand na dagtekening van het aanslagbiljet afgeschreven. Het termijnbedrag van de automatische incasso wordt in 2024 afgeschreven op de volgende data:

Incasso data gemeentelijke belastingen

 • 29 februari 2024
 • 29 maart 2024
 • 30 april 2024
 • 31 mei 2024             
 • 28 juni 2024
 • 31 juli 2024
 • 30 augustus 2024
 • 30 september 2024
 • 31 oktober 2024
 • 29 november 2024

Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? U leest hieronder hoe u dit kunt regelen.

Automatische incasso aanvragen of wijzigen

 • De automatische incasso kan enkel aangevraagd worden door degene op wiens naam de aanslag staat.
 • Geeft u binnen veertien dagen na dagtekening van het aanslagbiljet uw machtiging door via het formulier automatische incasso.
 • Het bedrag voor de gemeentelijke belastingen wordt in 10 termijnen rond de laatste dag van de maand afgeschreven. De forensenbelasting wordt in 5 termijnen rond de laatste dag van de maand afgeschreven.
 • Als uw bank de automatische incasso twee keer binnen het jaar niet kan uitvoeren, dan wordt de machtiging door de gemeente beëindigd voor de lopende aanslag gemeentelijke belastingen.
 • Wijziging van uw IBAN geeft u door via het formulier automatische incasso.
 • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zelf stop zet. Stopzetten kunt u op elk moment doen via het formulier automatische incasso.

U kunt ook het formulier Machtigingskaart automatische incasso volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Invorderingsambtenaar Gemeente Nunspeet
Antwoordnummer 25       
8070 VB Nunspeet

Betalen in het gemeentehuis

U kunt uw aanslagbedrag ook in het gemeentehuis betalen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)