Betalen gemeentelijke belastingen

Als u een aanslagbiljet heeft gekregen van de gemeente Nunspeet, kunt u die betalen via automatische incasso of via een eigen betalingsopdracht.

Wat u moet weten

Eigen betalingsopdracht

 • Betaalt u via een eigen betalingsopdracht, dan betaalt u het volledige aanslagbedrag voor de eerste vervaldag of in twee gelijke termijnen voor de op het aanslagbiljet vermelde vervaldagen
 • Het rekeningnummer van de gemeente Nunspeet is NL53 BNGH 0285 0817 21
 • Graag het aanslagnummer vermelden, dit nummer vindt u op uw aanslagbiljet
 • Zorg ervoor dat u op tijd betaalt. Op de vervaldag dient het bedrag op de rekening van de gemeente te zijn bijgeschreven. Als u niet op tijd betaalt, krijgt u uiteindelijk een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn minimaal € 8,--. Als u na de aanmaning niet betaalt volgt er een dwangbevel. De kosten voor een dwangbevel bedragen minimaal € 44,--

Automatische incasso

 • Betaalt u met automatische incasso, dan wordt het aanslagbedrag voor de gemeentelijke belastingen in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. De forensenbelasting wordt in 5 maandelijkse termijnen afgeschreven. Dit kan voor aanslagen tussen de € 50,-- en € 5.000,--
 • Het eerste termijnbedrag wordt de eerstvolgende maand na dagtekening van het aanslagbiljet afgeschreven. Het termijnbedrag van de automatische incasso wordt in 2021 afgeschreven op de volgende data:
Incasso data gemeentelijke belastingen
29 januari 2021
26 februari 2021
31 maart 2021
30 april 2021
31 mei 2021
30 juni 2021
30 juli 2021
31 augustus 2021
30 september 2021
29 oktober 2021
30 november 2021
31 december 2021
 • Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? U leest hieronder hoe u dit kunt regelen

Automatische incasso aanvragen of wijzigen

 • De automatische incasso kan enkel aangevraagd worden door degene op wiens naam de aanslag staat
 • Geeft u binnen veertien dagen na dagtekening van het aanslagbiljet uw machtiging door via het formulier automatische incasso
 • Het bedrag voor de gemeentelijke belastingen wordt in 10 termijnen rond de laatste dag van de maand afgeschreven. De forensenbelasting wordt in 5 termijnen rond de laatste dag van de maand afgeschreven
 • Als uw bank de automatische incasso twee keer binnen het jaar niet kan uitvoeren, dan wordt de machtiging door de gemeente beëindigd voor de lopende aanslag gemeentelijke belastingen
 • Wijziging van uw IBAN geeft u door via het formulier automatische incasso
 • De automatisch incasso loopt door totdat u het zelf stop zet. Stopzetten kunt u op elk moment doen via het formulier automatische incasso

U kunt ook het formulier Machtigingskaart automatische incasso (pdf, 72.54 KB) volledig ingevuld en ondertekend per post sturen naar:

Invorderingsambtenaar Gemeente Nunspeet
Antwoordnummer 25       
8070 VB Nunspeet

Betalen in het Klantcontactcentrum

U kunt uw aanslagbedrag ook in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis betalen.

Contact