Onroerende-zaakbelastingen (OZB) en WOZ-waarde

Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar/ gebruiker van bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw of perceel grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelastingen (OZB). Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw eigendom (WOZ-waarde). U vindt de OZB en WOZ-waarde op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Via de knop hieronder kunt u het taxatieverslag inzien. Daarin staat de onderbouwing van de WOZ-waarde.

Uitstelmogelijkheden belastingbetaling ondernemers en ZZP’ers, en uitstel aanslag toeristenbelasting

In verband met de huidige omstandigheden heeft de gemeente Nunspeet het opleggen van aanslagen toeristenbelasting en betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers en ZZP’ers uitgesteld.

Wat u moet weten

 • De OZB is een percentage van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van woningen en niet-woningen ontvangen een aanslag OZB
 • Ook gebruikers van zogenaamde niet-woningen wordt een aanslag OZB opgelegd
 • De tarieven zijn voor woningen en niet-woningen verschillend. Van een woning is sprake als de waarde van het woongedeelte 70% of meer bedraagt van de waarde van de totale onroerende zaak
 • OZB betaalt u voor het hele jaar. De situatie op 1 januari is bepalend. Verkoopt u uw woning of verhuist u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag OZB. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar. Koopt u gedurende het jaar een pand, dan ontvangt u pas het volgende belastingjaar een aanslag

Waardering

 • De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de OZB, maar bijvoorbeeld ook om de waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen
 • De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast onafhankelijk van voorgaande jaren
 • De Waarderingskamer ziet nauwgezet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt een gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden
 • De gemeente gaat uit van de WOZ-waarde van uw pand op 1 januari van het vorige jaar. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen rond de waardepeildatum. We houden rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, enzovoort. Lees meer op waarderingskamer.nl of Rijksoverheid: WOZ
 • Hebben er in 2019 bouw, verbouw of sloopwerkzaamheden plaatsgevonden dan moet het pand gewaardeerd worden naar de fysieke toestand op 1 januari 2020. Dus wordt gekeken wat er op 1 januari 2020 stond en welke prijs het pand op 1 januari 2019 zou opleveren bij verkoop
 • Ook voor objecten die in aanbouw zijn en bijvoorbeeld een stuk grond, moet een waarde worden bepaald
 • de WOZ-waarde van woningen is, als gevolg van een wetswijziging, vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. De WOZ-waarde van een woning kan opgevraagd worden bij het online WOZ-waardeloket via wozwaardeloket.nl
 • De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met uw verhuurder of kijk op huurcommissie.nl
 • Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren. In deze groep gaat het vaak niet om verkooptransacties, maar om huurtransacties. Daarom worden voor niet-woningen ook huurgegevens gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen
 • Voor specifieke objecten zoals campings, hotels, scholen ect. gelden aparte waarderingsregels

Kosten

Tarieven OZB 2020 Was in 2019
Eigenaarsgedeelte woning 0,0929 % van de WOZ-waarde 0,0906 % van de WOZ-waarde
Eigenaarsgedeelte niet-woning 0,177% van de WOZ-waarde 0,171% van de WOZ-waarde
Gebruikersgedeelte niet-woning 0,145 % van de WOZ-waarde 0,139 % van de WOZ-waarde

Meer informatie

Lees meer over OZB en WOZ-waarde in de Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020.

Contact