Rioolheffing

U hebt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Op www.nunspeet.nl/belastingen vindt u meer info.
Hebt u vragen of wilt u uitleg? Bel dan met Belastingen via tel. (0341) 25 99 11 of stuur een e-mail naar wozinfo@nunspeet.nl.

Bent u eigenaar van een woning of niet-woning? Dan ontvangt u een aanslag rioolheffing. De opbrengst van de rioolheffing dient om de kosten te dekken die te maken hebben met het beheer, onderhoud en verbeteren van het rioolstelsel en de afvoer van hemelwater.

Wat u moet weten

Wat u moet weten over de rioolheffing:

  • Aan een eigenaar van een onroerende zaak wordt een aanslag opgelegd als het object direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel.
  • De gemeente Nunspeet kent verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen.
  • Voor de beoordeling of er sprake is van een niet-woning is aansluiting gezocht bij de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
  • Rioolheffing betaalt u voor het hele jaar. De situatie op 1 januari is bepalend. Verkoopt u uw woning of verhuist u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag rioolheffing. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de rioolheffing meestal met de nieuwe eigenaar. Koopt u gedurende het jaar een pand, dan ontvangt u pas het volgende belastingjaar een aanslag.
  • Met de opbrengst van de rioolheffing betalen wij de kosten die verband houden met beheer, onderhoud en verbeteren van het rioolstelsel en de afvoer van hemelwater (100% kostendekkend).
  • Indien er geen sprake is van een directe of indirecte aansluiting op het gemeentelijke rioleringsstelsel, betaalt u € 20,45 voor het afvoeren van hemelwater.

Kosten

  • Per woning: € 142,50  (in 2023 € 132,46)
  • Per niet-woning: € 322,50 (in 2023 € 299)
  • Enkel hemelwater: € 20,45  (in 2023 € 19)

Meer informatie

Lees meer over rioolheffing in de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing op overheid.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)