Commissie Bezwaarschriften

De commissie adviseert, op een aantal uitzonderingen na, over de afhandeling van de bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend. Nadat het advies is uitgebracht, beslist het aangewezen bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders) onder eigen verantwoordelijkheid op het bezwaarschrift.

​Wat u moet weten

In Elburg en Nunspeet is een gezamenlijke en onafhankelijke commissie geïnstalleerd die beide gemeenten adviseert over de afhandeling van een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit twee kamers:

  • Kamer 1 (Algemene Zaken)
  • Kamer 2 (Sociale Zaken)

De commissie wordt in Nunspeet ondersteund door mevrouw G.J. van Bruchem en mevrouw mr. S. van Klompenburg, telefoonnummer: (0341) 25 99 11.

Contact