Kunstadviescommissie

  • De Kunstadviescommissie heeft tot taak het gevraagd of ongevraagd adviseren van het college expositieverzoeken
  • De gemeentelijke collectie kunstvoorwerpen
  • Kunstaankopen
  • Kunst in de openbare ruimte
  • Cultuurbeleid, onderdeel beeldende kunst

Samenstelling

De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, vijf leden (drie deskundigen, twee burgerleden) en een ambtelijk secretaris.

Voorzitter: de heer A. Kuijper.
Leden: mevrouw W. Mulder, mevrouw A. Ravenhorst en de heer L. Bosman.
Ambtelijk secretaris: mevrouw D. Sliedrecht, telefoon: (0341) 25 99 11, e-mail: d.sliedrecht@nunspeet.nl

Contact