Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt op verzoek of uit eigen beweging advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden die betrekking hebben op de monumentenzorg.

Samenstelling

Voorzitter:
Mw. R.M. Limborgh-Kooijman

Leden:
Dhr. Ir. M.A. van Bleek (Gelders Genootschap), dhr. J. Jansen, mw. M. Hoekstra-Schulte

Ambtelijk secretaris.:
Mw. A. Herskamp (medewerkster gemeente)

Technisch adviseur:
Dhr. M. Bossenbroek (medewerker gemeente)

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur