Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt op verzoek of uit eigen beweging advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden die betrekking hebben op de monumentenzorg.

Samenstelling

Voorzitter:
Dhr. T. Piksen

Leden:
Dhr. Ir. M.A. van Bleek (Gelders Genootschap), dhr. J. Bakker, mw. M. Hoekstra-Schulte

Ambtelijk secretaris.:
Mw. A. Herskamp (medewerkster gemeente)

Technisch adviseur:
Dhr. P. Smink  (medewerker gemeente)

Monumenten

Meer informatie over monumenten leest u op de pagina Monumenten.

Contact