Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid

De Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid behartigt de belangen van ouderen en mensen met een handicap.

Doelstelling

  • De belangen van mensen met een handicap en ouderen te behartigen zodat zij zo veel en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving
  • Het stimuleren en mobiliseren van de gehandicapte en oudere mens in eigen persoon
  • De integratie van de hiervoor genoemden te bevorderen

De PWT Nunspeet probeert dit doel te realiseren door de gemeente Nunspeet, andere overheden, organisaties en particulieren te adviseren met betrekking tot:

  • Bereikbaarheid
  • Toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels, woningen, openbare ruimten en aangrenzend terrein
  • Voorzieningen op en aan wegen, fiets- en voetpaden en openbaar groen

De PWT Nunspeet overlegt per kwartaal één keer met de gemeente over allerlei zaken en één keer per half jaar met de wethouder. Lees meer over de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid op pwtnunspeet.nl.

Voorzitter

Mevrouw A.M. Zwart
Telefoon: (0341) 25 85 87
info@pwtnunspeet.nl

Contact