Burgemeester C.W.J. (Céline) Blom

Contactgegevens

Portefeuille

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Bestuur en Juridische Zaken
  • Voorlichting
  • Externe Betrekkingen (lobby)
  • Streekarchivariaat

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Lid Raad van Toezicht Donner School 

Onbezoldigd:

  • Lid Algemeen Bestuur VNOG*                 
  • Lid archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe*   

* Functies voorzien van asteriskteken zijn nevenfuncties van bestuurders uit hoofde van hun functie (zogenaamde qualitate qua-nevenfuncties)

Contact