Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Gemeentesecretaris A. (André) Heijkamp

Contactgegevens

De gemeentesecretaris ondersteunt het college bij het uitoefenen van zijn taak. Ook geeft hij als ‘hoofd van dienst’ leiding aan de gehele ambtelijke organisatie en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie.

Contact