Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Wethouder J. (Jaap) Groothuis (SGP)

Contactgegevens

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouwen
 • Wonen
 • Milieu
 • Grondbeleid
 • Agrarische Zaken
 • Pachtzaken
 • Afval 

Programma’s/projecten:

 • Molenbeek
 • De Kolk
 • Omgevingswet
 • Duurzaamheid

Nevenfuncties

 • Agrarisch loon- en klusbedrijf 

Contact