Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Wethouder M. (Mark) van de Bunte (Gemeentebelang)

Contactgegevens

Portefeuille

  • Sport en Bewegen
  • Economie en Werkgelegenheid (incl. regio, waaronder Regio Zwolle)
  • Verkeer

Project:

  • Wiltsangh 

Nevenfuncties

Onbezoldigd:                

  • Vrijwilliger Maatjesproject Nunspeet     

Bezoldigd:

  • Communicatiespecialist Kattenberg Verhuizingen B.V. 

Contact