Wat doet de gemeenteraad

Nunspeet kiest voor een raadsakkoord   

Met als thema ‘Samen meer voor elkaar’ hebben alle fracties in de Nunspeetse gemeenteraad zich gevonden in een ‘raadsakkoord’ voor de komende vier jaar

Raadsakkoord 2022-2026: 'Samen meer voor elkaar' (pdf, 5.26 MB)

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. In de raadsvergaderingen besluit de raad over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

  • Vertegenwoordigende rol: raadsleden treden op namens de inwoners
  • Kaderstellende rol: de gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. Vaak gaat het over onderwerpen die veel bewoners aangaan zoals wonen en werken, bestemmingsplannen en het afvalbeleid. De gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook neemt de gemeenteraad besluiten over verordeningen
  • Controlerende rol: de gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

Vergaderingen

Wilt u een raadsvergadering bijwonen? Dat kan, u bent van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur. Ze vinden in principe plaats op donderdagen en worden gehouden in het gemeentehuis. De raadzaal heeft een publieke tribune vanwaar u de vergaderingen kunt volgen.

Voorafgaand aan elke vergadering vindt u de raadsagenda en stukken online. Tijdens commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het spreekrecht.

Contact