Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Bouw en verbouwing welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Nunspeet. In de welstandsnota kunt u zien wat voor uw plannen van toepassing is.

Wat u moet weten

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Kaart toetsniveau Welstand

Kaart deelgebieden Welstand

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing;
  • de openbare ruimte;
  • het landschap;
  • de stedenbouwkundige situatie;
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur;
  • samenhang in het bouwwerk.

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan.

Meenemen

In het geval van een vooroverleg met de Dorpsbouwmeester neemt u het volgende mee naar de afspraak:

  • een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten, plattegronden; bestaand en nieuw op schaal 1:100);
  • een situatieschets;
  • foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)