Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Milieumeldingen

Bent u eigenaar van een bedrijf en wilt u afvalwater lozen op het gemeentelijk riool? Laat dit weten aan de gemeente. Bekijk via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of u een melding doet via AIM of een vergunning aanvraagt via het Omgevingsloket.

Een vergunning voor het lozen van afvalwater van een bedrijf vraagt u aan via het Omgevingsloket Online:

Wat u moet weten

Gegevens die u doorgeeft

  • Eerdere vergunningen voor het lozen van afvalwater (milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
  • Eerdere meldingen voor het lozen van afvalwater

Reguliere aanvraag

  • De gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid behandelt uw aanvraag binnen 8 weken. Deze termijn kan maximaal 1 keer met 6 weken verlengd worden
  • Heeft u na de aanvraag niets gehoord? Neem dan contact op

Uitgebreide aanvraag

  • De gemeente, de provincie, het waterschap of de rijksoverheid behandelt uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn kan maximaal 1 keer met 6 weken verlengd worden
  • Heeft u na de aanvraag niets gehoord? Neem dan contact op

Kosten

Contact