Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Monument verbouwen

Voor eigenaren van een monument gelden andere eisen bij onderhoud en verbouwing. U heeft in meer gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het online omgevingsloket. Ook kunt u hier checken of u een vergunning nodig heeft.

Wat u moet weten

Overleg

Hebt u plannen voor onderhoud of verbouw van uw monument? U kunt dan het beste eerst met de gemeente overleggen over de mogelijkheden en eventuele subsidie die u kunt krijgen. Ook als u moeite hebt met het aanvragen via omgevingsloket.nl. Dit is geheel vrijblijvend.
Wij toetsen uw plan aan het omgevingsplan, de monumentale aspecten en het welstandsbeleid. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. U kunt telefonisch met ons overleggen of een afspraak maken: (0341) 25 99 11.

Monument

Een monument is geheel of gedeeltelijk beschermd. Een aantal zaken aan een monument kunt u vergunningsvrij aanpassen. Graag vertellen wij u hier meer over. U kunt hiervoor met ons bellen: (0341) 25 99 11. Lees meer over monumenten op cultureelerfgoed.nl. Wilt u weten of uw woning een monument is? Alle monumenten in de gemeente zijn te vinden op de monumentenkaart.

Beschermd dorpsgezicht

In Elspeet is sprake geweest van een door de minister aangewezen beschermd dorpsgezicht. Het gebied werd op 31 maart 1967 aangewezen.

De aanwijzing betrof ‘een eeuwenoude nederzetting met een aantal boerderijcomplexen ten noorden van de kern Elspeet’. Het beschermd gezicht had een omvang van 12,5 hectare. In 1993 werd de aanwijzing ingetrokken omdat er 'ernstige aantasting van de historische nederzettingsstructuur' van het gezicht had plaatsgevonden. Het is de enige keer in Nederland dat een aanwijzing van een beschermd stads- of dorpsgezicht weer is ingetrokken.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Naast een startbedrag kunnen er afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren ook extra kosten in rekening gebracht worden. Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is dat afhankelijk van de bouwkosten. Ook als afgeweken moet worden van het omgevingsplan of een welstandsadvies noodzakelijk is, kost dit extra. 

Lees meer over de kosten van een omgevingsvergunning in de legesverordening 2023.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)