Monumenten

Wat u moet weten

In de gemeente Nunspeet zijn 115 panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De meeste panden zijn in 1993 op deze lijst geplaatst, waarbij de volgende criteria een rol speelden:

  • De leeftijd van het object (minimaal 50 jaar);
  • Het streekeigen karakter;
  • Een meerwaarde vanwege de architectuur, de sociale en/of culturele historie en de ligging.

Daarnaast kent de gemeente 29 panden die op de rijkslijst voor de monumenten zijn geplaatst. Hierbij speelden ook de bovengenoemde criteria een rol, maar zijn de panden bovendien van nationaal belang. Een bijzondere categorie betreft de archeologische rijksmonumenten. In onze gemeente gaat het om een aantal grafheuvels die als rijksmonument zijn aangewezen.

Eigenaren van panden die zijn aangewezen als gemeentelijk of rijksmonument kunnen een beroep doen op monumentensubsidie mogelijkheden van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Wel moet vaak voor verbouwing of uitbreiding van het pand naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning worden verleend, waarbij beoordeeld wordt of door de verbouwing of uitbreiding het monumentale karakter van het pand geen geweld wordt aangedaan.

De gemeente kan zelf monumenten aanwijzen. Dat is in de Erfgoedverordening (te vinden op overheid.nl) geregeld. Daarin staat ook hoe de monumenten beschermd worden. Daarnaast zijn in de Erfgoedverordening regels over archeologie opgenomen. Die gelden alleen als er in het bestemmingsplan of het omgevingsplan geen regels over archeologie staan. Een overzicht van de monumenten kunt u vinden op de pagina monumentenlijst of u kunt ze op de onderstaande digitale monumentenkaart bekijken.

Monumentencommissie

De samenstelling van de Monumentencommissie kunt u vinden op de pagina Monumentencommissie.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact