Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Subsidie monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie wordt verstrekt voor werkzaamheden die nodig zijn om het monument in stand te houden. Het kan zijn dat daarvoor ook een vergunning nodig is. Informatie over subsidie voor rijksmonumenten kunt u vinden op de site monumenten.nl.

Wat u moet weten

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan samen met u kijken of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Subsidie kan alleen verleend worden als er in het lopende jaar nog voldoende budget voor is.

Bij het vooroverleg geeft de gemeente aan welke gegevens nodig zijn om de aanvraag te beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan een bestek, een begroting, situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.

Vul het digitale aanvraagformulier in, of stuur uw ondertekende aanvraagformulier monumentensubsidie volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79      
8070 AB Nunspeet

Let op: houd er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten als dit voor het behoud van het monument nodig is.

Meer informatie

Lees meer over de subsidie voor een gemeentelijk monument in de Deelverordening subsidie gemeentelijke monumenten Nunspeet op overheid.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)