Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Omgevingsdialoog

Voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen geldt de verplichting om een omgevingsdialoog te voeren met omwonenden. Voordat u een principeverzoek indient voor een ruimtelijk initiatief, moet u uw plan eerst voorleggen aan omwonenden en bedrijven in de omgeving. Uw verzoek wordt pas behandeld als dit overleg heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor bouwaanvragen, waarbij de gemeente complexe afwijkingen moet verlenen.
Wel is het mogelijk om, voordat u start met de omgevingsdialoog, een oriënterend overleg te voeren met de gemeente zodat u een indruk krijgt van de haalbaarheid van uw initiatief.

Een oriënterend overleg kunt u aanvragen via e-mail: gemeente@nunspeet.nl.

Het grote voordeel van een omgevingsdialoog is dat u in een vroegtijdig stadium uw omgeving bij uw plannen betrekt. U weet dan wat de wensen en zorgen van de omgeving zijn, zodat u hier aandacht aan kunt besteden en hiermee rekening kunt houden. Zo ontstaat betrokkenheid en draagvlak.

Handreiking Omgevingsdialoog

In de Handreiking Omgevingsdialoog wordt uitgelegd waar u rekening mee moet houden.

Verslag omgevingsdialoog

Voorbeeldverslag omgevingsdialoog

Initiatiefnemers van het omgevingsdialoog kunnen het voorbeeldverslag gebruiken wanneer zij een verslag schrijven over de informatiebijeenkomsten over hun plannen om te gaan (ver)bouwen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)