Het gemeentehuis en de -werf zijn gesloten op maandag 29 mei a.s. (tweede pinksterdag).

Omgevingsvergunning

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, inrit aan te leggen, bomen te kappen, zonnepanelen te plaatsen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Plaatst u tijdelijk een tent of bouwwerk? U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig (doe de vergunningcheck). U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in één keer aan en krijgt ook maar één vergunning.

Let op: een rioolaansluitvergunning moet u wel apart aanvragen.

Wat u moet weten

Vergunningcheck

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket Online kunt u dit controleren. U ziet dan wat u moet doen in de meest voorkomende situaties zoals het bouwen van een garage, het uitbreiden van een woning of het kappen van een boom. De vergunningcheck wijst uit of u:

 • Een omgevingsvergunning nodig hebt
 • Een melding moet doen
 • Geen omgevingsvergunning nodig hebt of melding hoeft te doen (vergunningvrij)

Wat valt onder een omgevingsvergunning:

 • Bouw
 • Kap
 • Uitweg aanleggen
 • Monumenten
 • Sloopmelding
 • Afwijken van bestemmingsplan
 • Milieu
 • Reclame op of aan een gebouw
 • Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik

Overleg

Hebt u moeite met het aanvragen via Omgevingsloket Online? Of twijfelt u bijvoorbeeld aan de haalbaarheid van uw plannen? Dan is het verstandig eerst met ons te overleggen. Dit is geheel vrijblijvend. U kunt telefonisch met ons overleggen of een afspraak maken: (0341) 25 99 11.

Vooroverleg bouwplan

Voordat u een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt is het mogelijk om vooraf een vooroverleg in te dienen. Bij het vooroverleg wordt aan de hand van de ingediende gegevens beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan. Er zitten kosten verbonden aan het vooroverleg. Wanneer u binnen zes maanden na het vooroverleg een definitieve aanvraag omgevingsvergunning indient, worden deze kosten weer in mindering gebracht op de kosten voor de vergunning.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Naast een startbedrag kunnen er afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren ook extra kosten in rekening gebracht worden. Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is dat afhankelijk van de bouwkosten. Ook als afgeweken moet worden van het bestemmingsplan of een welstandsadvies noodzakelijk is, kost dit extra. 

Lees meer over de kosten van een omgevingsvergunning in de legesverordening 2023.

Contact