Onrechtmatige bewoning recreatieverblijven

Het bewonen van een recreatieverblijf is in strijd met het Omgevingsplan en daarom niet toegestaan. Dit geldt voor zowel recreatieverblijven op parken als solitaire recreatieverblijven (bijvoorbeeld in het buitengebied). De gemeente Nunspeet hanteert een actief handhavingsbeleid als het gaat om onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven.

Wat u moet weten

Uiteraard willen we het normale, recreatieve gebruik van vakantiegangers niet ontmoedigen. Hierbij wordt nog wel eens de vraag gesteld hoe vaak men gebruik mag maken van zijn/haar recreatieverblijf om niet aangemerkt te worden als bewoner.

Hoofdverblijf

Recreatieverblijven mogen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, bijvoorbeeld in geval van vakanties en/of weekendjes weg. De gemeente Nunspeet heeft in haar Omgevingsplan geen maximale tijdsduur gekoppeld aan recreatief gebruik. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat sprake is van recreatief gebruik wanneer u uw hoofdverblijf elders heeft. Dit betekent in de praktijk dat u buiten het recreatieverblijf elders een eigen woonhuis moet hebben waar uw centrale leven plaatsvindt en waar u doorgaans huur of hypotheek betaalt.

Of er sprake is van bewoning wordt daarom niet louter bepaald aan de hand van de periode dat u gebruik maakt van het recreatieverblijf. Ook het gebruik van een recreatieverblijf als hoofdverblijf voor een korte periode is niet toegestaan.

Naast bovenstaande regels bent u wettelijk verplicht om u in te schrijven op het adres waar u feitelijk woont en de meeste nachtrust geniet. Een inschrijving op het adres van een recreatieverblijf mogen wij niet weigeren. Echter betekent het feit dat u zich kunt inschrijven op een adres niet automatisch dat bewoning is toegestaan.

Uitzonderingen

In bepaalde situaties kan het bewonen van een recreatieverblijf worden toegestaan. Het college van B&W kan een omgevingsvergunning verlenen voor het (tijdelijk) bewonen van een recreatieverblijf wanneer u:

  • tijdelijk ter overbrugging naar een (nieuwe) woning een recreatieverblijf wilt bewonen;
  • wilt gebruikmaken van een pauzewoning;
  • op 31 oktober 2003 woonde in een recreatiewoning en deze sindsdien onafgebroken hebt bewoond.

Uitleg permanente bewoning op vakantieparken

Handhavingstraject

Als wij constateren dat een recreatieverblijf onrechtmatig wordt bewoond, zal het college van B&W een handhavingstraject starten tegen de bewoner(s) en/of de eigenaar van het recreatieverblijf. Eerst wordt de bewoner uitgenodigd voor een gesprek om de omstandigheden te bespreken.

Het beleid van de gemeente Nunspeet is dat vervolgens een last onder dwangsom wordt opgelegd en dat men daarna een half jaar de tijd krijgt om een legale woning te vinden. Als de bewoning al een lange tijd plaatsvindt, kan een langere begunstigingstermijn worden toegepast. Als na het verstrijken van de termijn de bewoning nog steeds plaatsvindt, vindt invordering van de verbeurde dwangsom plaats.

Voordat de last onder dwangsom wordt opgelegd, ontvangt de bewoner een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Daarop staat de mogelijkheid om te reageren door middel van een zienswijze.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact